");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 19601-19700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภูริวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญในแผ่นดิน
พง แปลว่า
ป่า
มณียา แปลว่า
เหมือนมณี
ณัฏฐธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีความรอบรู้อันมั่นคง
นัทธ์ธันยา แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งที่เป็นมงคล
ทัพพ์เทพ แปลว่า
เทวดาแห่งทรัพย์สมบัติ
วาริชา แปลว่า
เกิดจากน้ำ
ปานิสรา แปลว่า
[ปาณิสรา]
อิม แปลว่า
รมณีลักษณ์ แปลว่า
หญิงที่มีลักษณะดี
ธมณ แปลว่า
[ธมน]
ทัชวรีย์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการให้
ภคชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมามีโชค
รัตนิน แปลว่า
มีทรัพย์
ปุณณา แปลว่า
เต็ม, บริบูรณ์
อาโป แปลว่า
น้ำ
ศริน แปลว่า
วาโย แปลว่า
ลม
สิริวัชร แปลว่า
เพชรที่งดงาม
วรพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันอันประเสริฐ
อาวิษฎา แปลว่า
ธวัลฉัตร แปลว่า
ฉัตรขาว
วีระวุฒิ แปลว่า
ผู้กล้าหาญในความรู้
พิมชาดา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นแบบอย่าง
ปริชา แปลว่า
ผู้เกิดมารอบ
รัตนกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักและมีคุณค่า
ประวันวิธย์ แปลว่า
[ประวันวิทย์]
บทมครรภ แปลว่า
เกิดจากดอกบัว
สุจิรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่บริสุทธิ์
ณัฐชภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนการเกิดขึ้นของนักปราชญ์
ศวรรยา แปลว่า
ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน
พิมณัฐฐา แปลว่า
ผู้มีนักปราชญ์เป็นแบบอย่าง
สุรวุฒิ แปลว่า
เทวดาผู้ทรงความรู้
พิมพ์ปภัสสร แปลว่า
แบบอย่างที่บริสุทธิ์
นันทนี แปลว่า
ความสุข,ความยินดี
สมสกุล แปลว่า
เสมอด้วยวงศ์ตระกูล
วัชรดุล แปลว่า
ยุติธรรมและมีความเข้มแข็ง
ทรงชัย แปลว่า
มีชัยชนะ
ปวีณาพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีปัญญา
นิติยา แปลว่า
กฏระเบียบ
ธีร์พัทธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยนักปราชญ์
สุลินดา แปลว่า
วรินทรา แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐ
รัก แปลว่า
ชื่อไม้พุ่มชนิด, มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย
นิภากร แปลว่า
ผู้สร้างความเท่าเทียม
ณัฎฐิณี แปลว่า
อรธิชา แปลว่า
บุตร
สุรกาญจน์ แปลว่า
ทองคำของเทวดา
นภัสญาภรณ์ แปลว่า
ฟ้าที่ค้ำจุนความรู้
สุภัทรตา แปลว่า
ผู้มีดวงตาอันประเสริฐยิ่ง
ปัณณวิชย์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันเต็มเปีียม
วิชาชาญ แปลว่า
ผู้มีความรู้ความสามารถ
อธิสา แปลว่า
เหมาะสมยิ่ง
ปรุฬห์ แปลว่า
ความงาม ความเจริญ
พิพัฒน์พงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
พรรณยศ แปลว่า
เชื้อสายผู้มียศ
นฤพัฒน์ แปลว่า
คนที่มีความเจริญ
อรนรินทร์ แปลว่า
นางกษัตริย์,หญิงผู้เป็นใหญ่
เพลิงรบ แปลว่า
ไฟแห่งการรบ
คล่อง แปลว่า
ว่องไว
อัญกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้
สรร แปลว่า
คัดเลือก
มาติยา แปลว่า
มารดา
ณัฐดา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมั่นคงยิ่ง
ณธรา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้
มนัสวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีจิตใจดี
นรินทร แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
บวรฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันประเสริฐ
อัครวิศว์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวง
พัชรวิศว์ แปลว่า
เพชรทั้งหลาย
ธัญรดา แปลว่า
ยินดีแล้วในความดี
วัฒนโชครักษา แปลว่า
รักษาโชคและความเจริญ
วิฐิณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มั่นคงเป็นพิเศษ
บุญถึง แปลว่า
ได้รับความดี
ภัสกรณ์ แปลว่า
กระทำให้เกิดแสงสว่าง
สุขสรรค์ แปลว่า
สร้างความสุข
เปรมจิตร์ แปลว่า
ใจที่มีความสุข
ภรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ค้ำจุน
ภรรัช แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ค้ำจุน
นราธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นคนดี
อัญรัสย์ แปลว่า
หนุ่มสาวผู้มีปัญญา
ภูมิใจ แปลว่า
รู้สึกยินดี
วรรจชนก แปลว่า
ศักดิ์ศรีของผู้ให้กำเนิด,ผู้ทำให้เกิดศักดิ์ศรี
พรพลอย แปลว่า
พลอยที่ประเสริฐ
บุญเพ็ง แปลว่า
เต็มไปด้วยความดี
พิมลรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่บริสุทธิ์
ปวริศฐ์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐอันมั่นคง
อดิภา แปลว่า
สว่างมาก
ธัญญ์ภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างที่นำมาซึ่งความเจริญ
สุภัคพร แปลว่า
ประเสริฐและมีโชคดี
ณัฏฐเวทัศ แปลว่า
วรัญชรี แปลว่า
สายน้ำแห่งความรู้อันประเสริฐ
เรืองวสี แปลว่า
รุ่งเรืองและชำนาญ
สุทธินีย์ แปลว่า
[สุทธินี]
ปารีดา แปลว่า
ฝั่ง
วราสิริ แปลว่า
งดงามและประเสริฐ
เพชรรัศมิ์ แปลว่า
แสงเพชร
ศุภมิตร แปลว่า
มิตรสหายที่ดี,มิตรสหายที่นำมาซึ่งความเจริญ
เอื้ออารี แปลว่า
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
นรีนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี