");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 19401-19500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
แนน แปลว่า
สายขิม แปลว่า
สายของขิม
นิวัต แปลว่า
กลับ
ปวีณ์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีปัญญา
โอภาส แปลว่า
แสงสว่าง
ศิวัตรา แปลว่า
ข้อกำหนดของพระอิศวร
ศิวารยา แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนพระอิศวร
รุ่งตะวัน แปลว่า
พระอาทิตย์ยามเช้า
ศิตรากานต์ แปลว่า
[ศิตากานต์]
ราชาวดี แปลว่า
กษัตริย์หญิง,ชื่อการลงยาชนิดหนึ่ง
ศิวปรียา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของพระอิศวร
สกา แปลว่า
เครื่องเล่นการพนันอย่างหนึ่งใช้ลูกบาศก์ทอดแล้วเดินตัวสกาตามแต้มลูกบาศก์
นภาวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามมาก,ผู้มีเชื้อสายเทวดา
พงศ์พรหม แปลว่า
เชื้อสายแห่งพรหม
วันณรงค์ แปลว่า
วันที่ทำการรบ
ณภสุ แปลว่า
[ณพสุ]
มลฤดี แปลว่า
[มนฤดี]
ภาวิณีย์ แปลว่า
[ภาวินี]
เพียงลภัส แปลว่า
เสมอด้วยลาภ
นภษร แปลว่า
[นภสร]
พัศพล แปลว่า
พลังอำนาจ
ศุภาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่งดงาม
สุภาภรน์ แปลว่า
[สุภาภรณ์]
ปทิตต แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองแล้ว
รัศมิมาน แปลว่า
ใจที่สว่าง
ศิลาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนหิน
โศรดาพร แปลว่า
ผู้ฟังที่ดี
ศาสตราวุธ แปลว่า
อาวุธมีคม
ประครองศรี แปลว่า
[ประคองศรี]
ปิ่นปินัทน์ แปลว่า
[ปิ่นปินัทธ์]
ศรัณย์ภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่พึ่ง
วิศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจมาก
สุชานัน แปลว่า
[สุชานันท์]
นันทพงค์ แปลว่า
[นันทพงศ์]
ปภากร แปลว่า
ผู้สร้างแสงสว่าง
อุทัยรัตน์ แปลว่า
แสงแก้วมณี
รัตนวดี แปลว่า
หญิงที่ทรงคุณค่า
สุวิจักษณ์ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งในสิ่งดี
ธีรุต แปลว่า
[ธีร์รุตม์]
พิพิธธน แปลว่า
ทรัพย์ต่างๆ
พาฝัน แปลว่า
นำความฝัน
พัฒน์พงศกร แปลว่า
ผู้สร้างเชื้อสายให้มีความเจริญ
อำคา แปลว่า
ปกปิดและติดอยู่
สุธานาถ แปลว่า
ผู้มีน้ำทิพย์เป็นที่พึ่ง
พีรกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักด้วยความกล้าหาญ
รันธิยา แปลว่า
[นันทิยา]
รณิศร แปลว่า
เจ้าแห่งการรบ
นัฐพร แปลว่า
[ณัฐพร]
แพรววลี แปลว่า
ถ้อยคำที่งดงาม
สุธารักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาน้ำทิพย์
คิน แปลว่า
ศรัณ แปลว่า
เป็นที่พึ่ง
เมฆ แปลว่า
ไอน้ำที่รวมกันเป็นก้อนลอยอยู่ในอากาศ
ปองจิต แปลว่า
ความมุ่งหมายในใจ
พัชรินภรณ์ แปลว่า
[พัชรินทราภรณ์]
ณิชานาฎ แปลว่า
[ณิชานาฏ]
ศิศิรา แปลว่า
น้ำค้าง
อรไพลิน แปลว่า
หญิงสาวที่งดงาม
ศศินัดดา แปลว่า
หลานผู้มีความงามดุจจันทร์
อรรวินท์ แปลว่า
หญิงผู้เปรียบดั่งดอกบัว
ศรัจจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์ฤดูเก็บเกี่ยว
อรนลิน แปลว่า
หญิงสาวผู้เปรียบดั่งดอกบัว
ศรัณย์ชนก แปลว่า
ผู้มีพ่อเป็นที่พึ่ง
ปาจรีย์ แปลว่า
อาจารย์ที่ประเสริฐ
ภัชชนก แปลว่า
พ่อผู้จำแนก
อนุศาสน์ แปลว่า
การสอน คำชึ้แจง
พงศ์พณิต แปลว่า
[พงศ์พนิต]
ศิริวุฒิ แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ทิพย์วิภา แปลว่า
รัศมีของเทวดา
ศัตยา แปลว่า
[สัตยา]
ธนัทธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ให้ทรัพย์
ศิมัตรา แปลว่า
ศิริมัตรา แปลว่า
ธนิตศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจมาก
นิลัมพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนิล
อารวัฒน์ แปลว่า
[อารยวัฒน์]
ประทุมพร แปลว่า
[ปทุมพร]
ศุฑาทิพย์ แปลว่า
[สุธาทิพย์]
พิชา แปลว่า
ความรู้
ณรัชต์หทัย แปลว่า
ใจที่มีความรู้อันค่าดั่งเงิน
สุภัทรภา แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
อภิศิษฐ์ แปลว่า
ผู้ที่เหนือผู้อื่นมาก
ปาราเมศ แปลว่า
[ปรเมศ]
ปริณดานันท์ แปลว่า
ความยินดีของผู้รู้รอบ
อฐิตวัตถ์ แปลว่า
[อธิติวัต]
สุริย์ฐาพร แปลว่า
ผู้มั่นคงในความประเสริฐเหมือนพระอาทิตย์
สุเบญญา แปลว่า
มีปัญญาดี
ภารุจา แปลว่า
แสงสว่างอันรุ่งเรือง,ผู้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง
เทพชัยชนะ แปลว่า
ชัยชนะอันแกล้วกล้า
ปวรา แปลว่า
ผู้ประเสริฐ,ผู้เป็นเลิศ
ธณาภัสชัย แปลว่า
[ธนาภัสชัย]
ประเวท แปลว่า
[ประเวศ]
ปณัฐติยา แปลว่า
ศุภมน แปลว่า
มีใจประเสริฐ
ศิริญช์รัตน์ แปลว่า
แก้วที่ทำให้เกิดความรู้อันงดงาม
อัฐพร แปลว่า
พร ๘ ประการ
อัญญาพร แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
หนึ่งนภา แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งบนฟ้า
ศักดิธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจ
ธาลิณี แปลว่า
[ธาริณี]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี