");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 18801-18900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พัชชนัน แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดการอยู่ในกรอบ
วรา แปลว่า
ประเสริฐ
ณัทชนัน แปลว่า
คนที่ทำให้เกิดการให้ความรู้
ภัณชนัฐ แปลว่า
[พรรณชนัฐ]
ภัชชนัน แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดการจำแนก
ศุภวิช แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
บุญเกียรติ แปลว่า
เกียรติในความดี
สโรชินี แปลว่า
ดอกบัว
นาทนารี แปลว่า
หญิงผู้ที่มีชื่อเสียงกึกก้อง
ธันยนันท์ แปลว่า
โชคที่น่ายินดี
เล็ก แปลว่า
ไม่ใหญ่
ณนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
ทัดดาว แปลว่า
เสมอด้วยดวงดาว
ธารญา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้
วิรัชนี แปลว่า
กลางคืนที่แสนวิเศษ
สุภัคชฎา แปลว่า
ชฎาแห่งความโชคดี
ภชวดี แปลว่า
จำแนก
หนึ่งบุหลัน แปลว่า
พระจันทร์ที่เป็นหนึ่ง
ศิวรดา แปลว่า
ความยินดีของพระอิศวร,ความยินดีในการหมดสิ้นกิเลส
มาชิตะ แปลว่า
มาเพื่อชัยชนะ
ทิชชา แปลว่า
[ทิชา]
อัครกิตติ์ แปลว่า
ผู้ที่มีเกียรติมาก
ปราบพาล แปลว่า
ปราบคนไม่ดี
วรลักษมี์ แปลว่า
พระลักษมีผู้ประเสริฐ
ประสิทธิโชค แปลว่า
ประสบความเร็จด้วยโชค
ป้องพาล แปลว่า
ปกป้องจากคนไม่ดี
ป้องปฐพี แปลว่า
รักษาแผ่นดิน
ปกเกล้า แปลว่า
คุ้มครองรักษา
ปกษ์เกล้า แปลว่า
ฝ่ายหัว
ศัตรูพ่าย แปลว่า
ความพ่ายแพ้ของศัตรู
สยบพาล แปลว่า
ทำให้คนไม่ดีหมดอำนาจ
ศิริวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง
ประดิษฐ แปลว่า
สร้าง, ทำให้มีขึ้น
วีรวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้และความกล้าหาญ
นนทน์ แปลว่า
ความยินดี
พิรัล แปลว่า
หายาก, งดงาม
ณัฐนเรศวร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงความมั่นคงในปัญญา
มาลีรัตน์ แปลว่า
ดอกไม้แก้ว, ดอกไม้ที่มีคุณค่า
ศิวนาถ แปลว่า
ผู้มีพระอิศวรเป็นที่พึ่ง,ผู้มีพระนิพพานเป็นที่พึ่ง
โสมรัศมี แปลว่า
รัศมีของพระจันทร์
โศจิรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่บริสุทธิ์สุกใส
สุกัญญาภา แปลว่า
แสงสว่างของหญิงสาวที่บริสุทธิ์ และมีทรัพย์
ศรีสวรรค์ แปลว่า
สวรรค์ที่งดงาม
เรืองรำไพ แปลว่า
รุ่งเรืองและงดงามผุดผ่อง
รุ่งรวิน แปลว่า
พระอาทิตย์ยามเช้า
รินคำ แปลว่า
คำพูดที่มาต่อเนื่อง
นัดดาพร แปลว่า
หลานที่ประเสริฐ
นิสาพัช แปลว่า
ผู้อยู่ในกรอบกลางคืน
รัศมีวดี แปลว่า
ผู้มีแสงสว่าง
นิชาพัช แปลว่า
ผู้อยู่ในกรอบตลอดกาล
มณี แปลว่า
แก้วหินมีค่าสีแดง ในจําพวกนพรัตน์ มักหมายถึงทับทิม
ศิริแสง แปลว่า
แสงที่งดงาม
วาณิชา แปลว่า
ผู้ทำการค้า
อัญญ์ยุพา แปลว่า
หญิงที่มีความรู้
วัชรียา แปลว่า
เพชร
เรืองริน แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองเรื่อยๆ
พีรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
อติพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐยิ่ง
เพ็ญโภคัย แปลว่า
ผู้เต็มไปด้วยโภคทรัพย์
อสมาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีเครื่องประดับที่ต่างไปจากคนอื่น,ผู้มีเครื่องประดับที่ดีเลิศ
ไพวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงามดั่งทอง
วนิดาพร แปลว่า
หญิงสาวที่ประเสริฐ
นันทพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความยินดี
ประภานิช แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรืองตลอดกาล
รัชนีกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยามค่ำคืน
รุจาภา แปลว่า
แสงสว่างอันรุ่งเรือง
วิชิตา แปลว่า
ผู้ชนะแล้ว
วรยุทธ์ แปลว่า
การรบที่ประเสริฐ
สุมีนา แปลว่า
ปลาที่ดี
สนอง แปลว่า
ตอบแทน
ไพรวรรณ์ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายแห่งป่า
พิพิธพัชร์ แปลว่า
มีเพชรมาก
พรรณกาญจน์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามดั่งทอง
ณฐพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรอบรู้อันมั่นคง
วิลัยภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความพินาศ->[วิไลภรณ์]
สุทธา แปลว่า
ความบริสุทธิ์
ภาณุพรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงาม,เชื้อสายพระอาทิตย์
นัดติยาภรณ์ แปลว่า
[ณัฏฐิยาภรณ์]
หนูภาพ แปลว่า
คำเรียกเด็กหญิงเล็กๆที่ชื่อภาพ
ปรินทร์รัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่เป็นใหญ่โดยรอบ
วไลลักษณ์ แปลว่า
[วลัยลักษณ์]
เพลงไทย แปลว่า
เพลงของไทย,เพลงที่ยิ่งใหญ่
มินท์มันตา แปลว่า
[มินตร์มันตา]
ธณกร แปลว่า
[ธนกร]
อำพรรณ แปลว่า
[อำพัน]
โธรณี แปลว่า
[ธรณี]
นิติกานต์ แปลว่า
ผู้รักในกฏหมาย
บัวสอน แปลว่า
บัวที่เริ่มมีดอก
นรีนา แปลว่า
ที่นาของผู้หญิง
สุทธิประภา แปลว่า
แสงสว่างที่บริสุทธิ์
ธมน แปลว่า
สวยงาม
ศจี แปลว่า
พระนามของพระชายาพระอินทร์
ศิรัญญา แปลว่า
ความรู้สูงสุด
สืบสาย แปลว่า
ผู้สืบเชื้อสาย,ผู้สืบสกุล
ณิรติชานันท์ แปลว่า
[ณรติชานันท์]
ไพจิตร แปลว่า
งาม
นัสวิศิษฏ์ แปลว่า
[ณัฐวิศิษฏ์]
บุษยามาศ แปลว่า
ฝ้ายทอง
ติ แปลว่า
สาม(๓)
วรรณธนา แปลว่า
มีผิวพรรณเป็นทรัพย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี