");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 18201-18300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัชชาภัค แปลว่า
โชคอันบริสุทธิ์
อิทธิพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
ณฐาปรัชญ์ แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
ณัชชลิดา แปลว่า
ผู้เกิดมามีความรู้อันรุ่งเรือง
ภพเกียรติ แปลว่า
ผู้มีเกียรติในแผ่นดิน
นภาวดี แปลว่า
ท้องฟ้า
อามิตตา แปลว่า
อลิส แปลว่า
นางพญาผึ้ง
เนตรอัปสร แปลว่า
ตางามดุจดวงตาของนางฟ้า
ปรกฉัตร แปลว่า
คลุมด้วยฉัตร
ณิชานรรจ์ แปลว่า
[ณิชานันท์]
เทพนคร แปลว่า
เมืองของเทวดา
ปณตกร แปลว่า
ประนมมือ
วงศ์เมธี แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายนักปราชญ์
มุขจิรา แปลว่า
เส้นทางที่งดงาม
นาถนารี แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
ธัญญานารี แปลว่า
หญิงผู้เลี้ยงดู
เปรมศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่ทำให้มีความสุข
พญานารี แปลว่า
นางพระยา
ปารณัท แปลว่า
ผู้ให้ชีวิต
พรภินันท์ แปลว่า
พรที่ทำให้มีความสุขมาก
พาวินท์ แปลว่า
นำพาให้พบกัน
ธนรัตน์ แปลว่า
ผู้มีแก้วมีค่าเป็นทรัพย์
ภัทราวุธ แปลว่า
อาวุธที่ประเสริฐ
ทิพย์กฤตา แปลว่า
ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
วรรษา แปลว่า
ฝน, ปี
ณภิญญา แปลว่า
ปัญญาความรู้
สุพิศตา แปลว่า
ดวงตาที่งดงามยิ่ง
อุมากร แปลว่า
แขนของพระอุมา
ภัทรี แปลว่า
ผู้ประเสริฐ
รุ้งลาวัลย์ แปลว่า
งดงามเหมือนรุ้ง
พัณณิตา แปลว่า
ผู้ได้รับการสรรเสริญ
ศาวินีย์ แปลว่า
[สาวินี]
ธรรมิกา แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยธรรม,ผู้ทรงธรรม
ภพ แปลว่า
แผ่นดิน
ปิ่นแก้ว แปลว่า
ปิ่นที่ทำด้วยแก้วมณี
ณิชาพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส
นฤบดินทร์ แปลว่า
จอมกษัตริย์
ศิลปวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีศิลปะ
ที่รัก แปลว่า
รักมาก
ธัญญาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งโชคดี
พล แปลว่า
กำลัง
พลอยณัฏฐา แปลว่า
พลอยของนักปราชญ์
อริยณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธนญา แปลว่า
ความรู้เรื่องทรัพย์
พงศ์กรณ์ แปลว่า
การกระทำของวงศ์ตระกูล
ปนัสญา แปลว่า
[ปนัสยา]
นุชสรา แปลว่า
ศรของหญิงสาว
ศรัญณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้เรื่องศร
ปลายฟ้า แปลว่า
ขอบฟ้า
วิเชนทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้
ภัทรสยา แปลว่า
[ภัทรศยา]
สุรีย์ศรี แปลว่า
งดงามดุจพระอาทิตย์
ปฏิมาการณ์ แปลว่า
บ่อเกิดของพระพุทธรูป
ศิริกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีความงดงาม
ติณณ์ แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
พนัสดา แปลว่า
ป่า
สารัตมา แปลว่า
พรนิชา แปลว่า
ผู้ประเสริฐ
มานิตย์ แปลว่า
มาสม่ำเสมอ
ไอศกา แปลว่า
สุมิตรฐา แปลว่า
ผู้มีมิตรดีและมั่นคง
ศิร์ญาดา แปลว่า
ผู้มีความรู้สูงสุด
รฐมน แปลว่า
ดวงใจของประเทศ
สิงหนาท แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงดุจราชสีห์
ศรุชา แปลว่า
พรพรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงาม
สุพัฒสรน์ แปลว่า
[สุภัทสรณ์]
รัฐธีร์ แปลว่า
ประเทศของนักปราชญ์
เทิดชัย แปลว่า
ยกย่องชัยชนะ
ณัฐวลัญช์ แปลว่า
เครื่องหมายของปราชญ์, ลักษณะของปราชญ์
ธัชชาวินน์ แปลว่า
ธงที่คงอยู่
เมืองชัย แปลว่า
เมืองแห่งชัยชนะ
สุขเกษม แปลว่า
มีความสุข
สันติชัย แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความสงบ
รุจา แปลว่า
งดงาม
ธนสมบัติ แปลว่า
ทรัพย์สมบัติ
ภูภัชชญา แปลว่า
ความรู้ในแผ่นดินที่จำแนกแล้ว
ณฐกันต์ แปลว่า
น่ารักเหมือนนักปราชญ์
อร่าม แปลว่า
งดงาม
นภัทรนันท์ แปลว่า
[ณภัทรนันท์]
ปาริสา แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
พนัสบดินทร์ แปลว่า
เจ้าป่า
วรเจตน์ แปลว่า
ความคิดอันประเสริฐ
ศรีชัยยะ แปลว่า
ชัยชนะที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศรีวตรี แปลว่า
[สาวิตรี]
ศิลป์ศรุต แปลว่า
มีชื่อเสียงในศิลปะ
ธญกร แปลว่า
ผู้สร้างโชคชะตา
ธญากร แปลว่า
ผู้สร้างโชคชะตา
นุช แปลว่า
น้องสาว
พิชชาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้
วเรนทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความเป็นเลิศ
ศิริอัมภา แปลว่า
[ศิริอัมพา]
ศิริธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความงดงาม
ธนัฐรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความมั่นคงแห่งทรัพย์
มาฝัน แปลว่า
ภูพิมพ์กาญจน์ แปลว่า
แผ่นดินที่มีทองคำเป็นแบบอย่าง
ปารวตี แปลว่า
พระอุมาเทวี
สิรีธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริ
ภัธรานิษฐ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งแสงสว่างแห่งความสำเร็จ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี