");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 1701-1800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทิพธิดา แปลว่า
ลูกสาวของสวรรค์
ทองสิน แปลว่า
เงินทอง
ทิพย์อุทัย แปลว่า
รุ่งอรุณในสวรรค์
ทศวรรษ แปลว่า
สิบปี
เทพทัต แปลว่า
เทวดาที่เป็นผู้ให้,ผู้ที่เทวดาประทานมาให้
ทวิช แปลว่า
ผู้เกิดสองหน ,นก,พราหมณ์
ทิพย์สิรินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ซึ่งความเป็นสิริของเทวดา
ทวีพร แปลว่า
ความประเสริฐที่เพิ่มขึ้น
ทรงภูมิ แปลว่า
มีความรู้
ธรัท แปลว่า
ผู้ให้การรักษา
ธรท แปลว่า
ผู้ให้การรักษา
ธนัฐชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงในทรัพย์
ธณัฐชา แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเกิดมาเป็นนักปราชญ์
ธเนษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์
ธนัชญาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีความรู้และเกิดมามีทรัพย์
ธราภัทร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
ธนภูรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและมีทรัพย์
ธีร์ทัศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นของนักปราชญ์
ธรณ์สิรี แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิริ
ธรรมสรรค์ แปลว่า
ผู้สร้างความดี
ธำรงค์ แปลว่า
[ธำรง]
ธัญดา แปลว่า
ผู้ที่มีความรุ่งเรืองมาก
ธนันพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบและเกียวกับทรัพย์
ธนันชัย แปลว่า
ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ
ธีรดิษฐ์ แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่ในความกล้าหาญ
ธัญสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันประเสริฐ
ธิษตยา แปลว่า
รู้ด้วยใจ
ธนกฤต แปลว่า
การสร้างทรัพย์สมบัติ
ธิรดา แปลว่า
ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
ธนเดช แปลว่า
อำนาจแห่งทรัพย์สมบัติ(เงินทอง)
ธนัชชญาน์ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดทรัพย์
ธนิสร์ แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ธรา แปลว่า
แผ่นดิน
ธีรพัฒน์ แปลว่า
เจริญในความเป็นปราชญ์
ธนัตถ์ แปลว่า
มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
ธีระ แปลว่า
นักปราชญ์
ธัญพิมล แปลว่า
มีโชคดีและไร้มลทิน
ธมนวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณสวยงาม
ธนวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
ธนภาส แปลว่า
แสงสว่างแห่งทรัพย์
ธนัฏฐ์นัน แปลว่า
ผู้ยินดีที่ดำรงอยู่ได้ด้วยทรัพย์
ธญรดา แปลว่า
ยินดีในความเจริญงอกงาม, ผู้ยินดีในโชค
ธนิสตา แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มาก
ธัชชา แปลว่า
เกิดมาเป็นคนดี,ผู้ที่เกิดมาเป็นธงชัย
ธงชัย แปลว่า
ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
ธนัตถ์ณภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยปัญญาและมีทรัพย์อันเป็นประโยชน์
ธารีรัตน์ แปลว่า
แก้วที่ควรทรงไว้
ธนากร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งทรัพย์
ธรรมนูญ แปลว่า
กฎหมายที่จัดระเบียบองค์กร
ธนิษฐ์ แปลว่า
นักษัตรฤกษ์ธนิษฐะ
ธนภัทร แปลว่า
ทรัพย์ที่ประเสริฐ
ธนกร แปลว่า
สร้างทรัพย์สิน, มั่งมี
ธนิดา แปลว่า
หนักแน่น
ธัญวลัย แปลว่า
กำไลดีเลิศ
ธมกร แปลว่า
ผู้สร้างความยิ่งใหญ่
ธีรภัทร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธนพร แปลว่า
ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธวัชชัย แปลว่า
ธงชัย, เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
ธัญญพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลอุดมโชค
ธรรมศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจแห่งธรรม
ธรพร แปลว่า
ืทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
ธนพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดีและมีทรัพย์
ธนภร แปลว่า
เลี้ยงดูด้วยเงิน
ธราเทพ แปลว่า
ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
ธัญรัตน์ แปลว่า
แก้วที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธีรวุฒิ แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
ธัญทิพย์ แปลว่า
ข้าวทิพย์, มีโชคดีอย่างวิเศษ
ธรายุทัศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นที่ทรงอยู่นาน
ธนโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
ธีระวัฒน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้พัฒนา
ธีรพงศ์ แปลว่า
วงศ์นักปราชญ์
ธวัลกร แปลว่า
มีรัศมีนวลงาม
ธยาดา แปลว่า
คิดถึงคิดคำนึง
ธีรวัฒน์ แปลว่า
เจริญเหมือนนักปราชญ์
ธรรณยาภรณ์ แปลว่า
ธัญกร แปลว่า
สร้างสิริมงคล
ธัญญาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธีระพงษ์ แปลว่า
วงศ์นักปราชญ์
ธัญญรัตน์ แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธนัญญา แปลว่า
มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธีร์นวัช แปลว่า
นักปราชญ์ที่อายุน้อย
ธนัท แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
ธาวิน แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ธัญชนก แปลว่า
ทำให้เกิดโชค
ธีรดนย์ แปลว่า
ลูกสาวของนักปราชญ์
ธุลี แปลว่า
ละออง ฝุ่น
ธัญญ์ธิชา แปลว่า
เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
ธัญญา แปลว่า
มีโชค
ธนเสฏฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
ธานี แปลว่า
เมือง
ธารินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งการคุ้มครองรักษา
ธนารีย์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธีรวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญดุจนักปราชญ์
ธนกานต์ แปลว่า
มีทรัพย์เป็นที่รัก
ธนดลพร แปลว่า
ผู้บันดาลทรัพย์ที่ประเสริฐ
ธนวินท์ แปลว่า
ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
ธันยรัศม์ แปลว่า
รัศมีแห่งความเจริญ
ธนัตถ์นันท์ แปลว่า
ยินดีในประโยชน์ของทรัพย์สมบัติ
ธนาธิป แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี