");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 17801-17900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธนพิสิฐ แปลว่า
สมบัติอันประเสริฐ
อัญชญา แปลว่า
ความรู้ที่ต่างไป
อรุณวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณสดใสดุจพระอาทิตย์ยามเช้า
ธนาวุฒิ แปลว่า
เจริญด้วยทรัพย์
ณคุณ แปลว่า
สถานที่ที่มีสมบัติ
พรพิศ แปลว่า
การพิจารณาที่ประเสริฐ
สำรอง แปลว่า
เตรียมไว้,เผื่อไว้
สุพิตา แปลว่า
งดงามยิ่ง
ธรณ์วรัตย์ แปลว่า
[ธรณ์วรัตม์]
รัตนาวลี แปลว่า
สร้อยคอที่ทําด้วยเพชรพลอย
ธีรนุช แปลว่า
น้องสาวผู้เป็นปราชญ์
มานะ แปลว่า
ความพยายาม ความตั้งใจจริง ความพากเพียร
ศรีสัชนา แปลว่า
ผู้ที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
ร่มฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของฉัตร, ร่มเงาของพระราชา
ธันยาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งบุญ
อภิชิต แปลว่า
มีชัย ชนะแล้ว
ปิยะกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รัก
ปิยนาถ แปลว่า
ผู้มีความรักเป็นที่พึ่ง
สมิตา แปลว่า
ยิ้มแย้ม แป้ง
เพชรชฎา แปลว่า
เพชรที่เป็นส่วนประกอบของชฎา
นิธิวดี แปลว่า
หญิงผู้เป็นดั่งขุมทรัพย์
นรภัทร แปลว่า
มนุษย์ผู้เจริญ, มนุษย์ผู้ประเสริฐ
เปมทัต แปลว่า
ผู้ให้ความรัก
มุธิตา แปลว่า
[มุทิตา]
วีรการณ์ แปลว่า
มูลเหตุแห่งความกล้าหาญ
อัสมา แปลว่า
ฟากฟ้า,สูงส่ง
ปิยานุช แปลว่า
น้องสาวอันเป็นที่รัก
เปรมจิตร แปลว่า
ความรักอันงดงาม
ภัสสรา แปลว่า
ผู้มีแสงสว่าง
นภพิเชียร แปลว่า
ดวงแก้วจากท้องฟ้า
ธนิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์
พรรณวรัญ แปลว่า
ผิวพรรณผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
ปานตะวัน แปลว่า
เทียบเท่าดวงอาทิตย์
ศุภิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความสวยงาม
ศุภิศร แปลว่า
เจ้าแห่งความดีงาม
ศิระศักดิ์ แปลว่า
อำนาจสูงสุด
สุกัญยาภัทร์ แปลว่า
[สุกันยาภัทร์]
เพ็ญผกา แปลว่า
เต็มไปด้วยดอกไม้
ธีร์สุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้รอบรู้
สารินี แปลว่า
ผู้เป็นแก่นสาร
ศรีเพทาย แปลว่า
พลอยแดงที่ความงดงาม
อรริศา แปลว่า
ธนวัต แปลว่า
ความประพฤติด้านการเงิน
ภัตรพัชร์ แปลว่า
อาหารที่มีค่า
อรรควุฒิ แปลว่า
ภูมิรู้อันยิ่งใหญ่
ธัมโชติ แปลว่า
ผู้มีธรรมะอันรุ่งเรือง
พัชรภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับเพชร
พัชร์ภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับเพชร
อาทิตตยา แปลว่า
พระอาทิตย์
สมถวิล แปลว่า
ดั่งใจคิด
นภิสรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในท้องฟ้า
ภีมะศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่น่ากลัว(ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ)
พฤศดี แปลว่า
วิไลรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันงดงาม
ปรียวัลย์ แปลว่า
เครือเถาแห่งความรัก
นวพลพัฒน์ แปลว่า
กำลังแห่งความเจริญทั้งเก้า
มัตติกา แปลว่า
ดิน, ดินเหนียว
ณาชา แปลว่า
อลิลยา แปลว่า
สุรพัศ แปลว่า
มีอำนาจดังเทวดา
สุวรา แปลว่า
ผู้ประเสริฐ
ปัญญาชัย แปลว่า
มีชัยชนะอันเกิดจากปัญญา
สายทอง แปลว่า
เชื้อสายแห่งทอง
พิมพ์แสง แปลว่า
แสงที่เป็นแบบอย่าง
ปัณณรัตน์ แปลว่า
หนังสือที่มีค่าดุจดวงแก้ว
ธนกมล แปลว่า
ผู้มีใจเป็นทรัพย์
นพกมล แปลว่า
ผู้มี ๙ ใจ
ธีร์วศิษฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ปิยะพรณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐและเป็นที่รัก
ธีวศิษฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธรรศปริชณ์ แปลว่า
ศศิกาล แปลว่า
เวลาของพระจันทร์
พัชลีพรรณ์ แปลว่า
[พัชรีพรรณ์]
ไหมจันทร์ แปลว่า
ไหมและจันทร์
เมชญา แปลว่า
ตัวข้าผู้เป็นปราชญ์
เหมือนจิตต์ แปลว่า
มีใจเหมือนกัน
พัสสวรรณ แปลว่า
เชื้อสายแห่งฝน
นุสบา แปลว่า
เรือนแก้ว แปลว่า
สิ่งที่ทําเป็นกรอบมีลวดลายล้อมพระพุทธรูป
ภูดิท แปลว่า
ที่ให้ความเป็นอยู่ดีมีสุขอำนาจและความมั่งคั่ง
ศิราอร แปลว่า
หญิงงามดุจสายน้ำ
นกแก้ว แปลว่า
เป็นชื่อของนกชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่พูดได้
สิปป์ปภัสร์ แปลว่า
ศิลปะที่เจิดจรัส
ทิพรดา แปลว่า
ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
ทิพยาภา แปลว่า
รัศมีจากสวรรค์
นิตย์รดี แปลว่า
มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ
องค์อินทร์ แปลว่า
พระอินทร์
อัษฎา แปลว่า
แปดประการ
เพียงมณี แปลว่า
มีค่าเทียบเท่าแก้วมณี
ปริภัทร แปลว่า
เจริญโดยรอบ
ภาณุพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
ภัควลัณชญ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีโชค
ธิชาพร แปลว่า
เชื้อสายอันประเสริฐ
สาริณา แปลว่า
พิณพร แปลว่า
พิณอันประเสริฐ
เพชรภัสรินทร์ แปลว่า
เพชรของพระอินทร์
สุกิตติ แปลว่า
ผู้ได้รับคำสรรเสริญ
อรรฒราพล แปลว่า
ทันฑิกา แปลว่า
[ทัณฑิกา]
ภิรัญญา แปลว่า
ผู้มีปัญญายิ่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี