");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 17701-17800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธัญรัศม์ แปลว่า
รัศมีแห่งความรุ่งเรือง
วรรณิรัชน์ แปลว่า
ประเดิมชัย แปลว่า
ชัยชนะครั้งแรก
วรรัชน์ แปลว่า
[วรัช]
วรณิชา แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์อันประเสริฐ
วราณิช แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์อันประเสริฐ
วรรัตน์ แปลว่า
แก้วอันประเสริฐ
วรัณรัชม์ แปลว่า
[วรัญรัช]
วรัชนา แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐ
ณัฎฐพัชร แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจเพชร
ณธีนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ของนักปราชญ์
ณัฐกุล แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
ณัชพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างของความรู้
อนุ แปลว่า
เล็ก, น้อย
กุล แปลว่า
เชื้อสาย
ศุภานัน แปลว่า
[ศุภานันท์]
ณัชฐญา แปลว่า
ปัญญาที่ทำให้เกิความรู้อันมั่นคง
ณัชฐิญา แปลว่า
ปัญญาที่ทำให้เกิดมามีความรู้อันมั่นคง
พนาสณฑ์ แปลว่า
ป่าที่รกทึบ
ธัญณี แปลว่า
หญิงผู้รุ่งเรือง,หญิงผู้มีโชค
ปิยะฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของความรัก
ภวิษย์พร แปลว่า
พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า
ปัญสิรี แปลว่า
ปัญญาอันมิ่งขวัญ
ศิริสุข แปลว่า
ความสุขและความเจริญ
ธเรศวร์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนที่เป็นใหญ่
รักสกุล แปลว่า
ผู้รักในเชื้อสาย
สุทธิกานต์ แปลว่า
เชื้อสายที่บริสุทธิ์
พรรษธนกร แปลว่า
ผู้สร้างทรัพย์และฝน
ประสบโชค แปลว่า
พบโชคดี
พิรชยา แปลว่า
ชัยชนะอันกล้าหาญ
วาริณีย์ แปลว่า
หญิงผู้เปรียบได้กับน้ำ
นารีนาถ แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
วีรวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
แสงเดือน แปลว่า
แสงจันทร์
สายสัญ แปลว่า
สุนัญญา แปลว่า
ณิชาลัย แปลว่า
ที่อาศัยที่มีความบริสุทธิ์
วชิณา แปลว่า
ธนบัตร แปลว่า
เงินกระดาษ
อมรศรี แปลว่า
ท้องฟ้าอันงดงาม
มิชุดา แปลว่า
ไม่สว่าง(ไม่ควรนำมาตั้งชือ
ศิริกัลยา แปลว่า
หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
วรรณชีวา แปลว่า
ชนชั้นของชีวิต
มนัสยา แปลว่า
ใจ
อินทุกา แปลว่า
ดวงจันทร์
แสงรุ้ง แปลว่า
แสงของรุ้งกินน้ำ
พิชยาโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในชัยชนะ
อัยย์ญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
อริญชัย แปลว่า
ผู้ชนะศัตรู
ณัฏฐ์ฐญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มั่นคงในความรู้
หนึ่งบุรุษ แปลว่า
บุรุษผู้เป็นหนึ่ง
สกาวรัตน์ แปลว่า
ขาวสะอาดหมดจดดั่งแก้วใส
ธัญวีย์ แปลว่า
[ธัญวีร์]
นันทนิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จที่น่ายินดี
วราภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเจริญ
ปิยะมาตร แปลว่า
ปริมาณความรัก
ราเมศวร์ แปลว่า
พระรามผู้ยิ่งใหญ่
เริง แปลว่า
ระเริง ร่าเริง
ชา แปลว่า
การเกิด
ศุภรักษ์ แปลว่า
รักษาความเป็นมงคล
มนพล แปลว่า
กำลังใจ
พิสิฐ แปลว่า
ประเสริฐ วิเศษ
นิสิตา แปลว่า
นิสิตผู้หญิง
ภรณ์ชลินทร์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสายน้ำที่ยิ่งใหญ่
พนาภรณ์ แปลว่า
ผู้รักษาป่า
รัตนวรรณา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดีเหมือนแก้วมณี
อภิริญา แปลว่า
[พิริยา]
นิชานาถ แปลว่า
ที่พึ่งอันเป็นนิรันดร์
ศรีวรรธน์ แปลว่า
ความเจริญ ความงาม
ปทัตตา แปลว่า
สิปปกรณ์ แปลว่า
การสร้างงานศิลปะ
ณัฏฐ์กัญจน์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีค่าดุจทอง
ศักดิ์กรินทร์ แปลว่า
พญาช้างผู้มีอำนาจ
พอเพียง แปลว่า
ความพออยู่พอกินไม่ลำบาก
สมนคร แปลว่า
เมืองที่มีความเหมาะสม
กฤต แปลว่า
กระทำแล้ว
มนชยา แปลว่า
ผู้ชนะจิตใจตน
ศักดินันท์ แปลว่า
อำนาจอันน่ายินดี
ศศินี แปลว่า
หญิงผู้มีความงามดุจดวงจันทร์
มลิวัลย์ แปลว่า
มะลิที่เป็นเถา เป็นไม้เลื้อย เวลามีดอกบานส่งกลิ่นหอมอวลไปทั่วบริเวณที่ปลูกเสมอ
กริช แปลว่า
มีดสองคมรูปคดปลายแหลม
พิชญ์สิณี แปลว่า
หญิงงามและมีความรู้
วิชญสิทธิ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สำเร็จ
สุรัชดา แปลว่า
ผู้มีเงิน
ณัฐยาพัชญ์ แปลว่า
[ณัฏฐิยาพัชญ์]
ประภาทิพย์ แปลว่า
รัศมีของเทวดา
ภณิจศณัฐ แปลว่า
พรรษมน แปลว่า
ผู้มีใจดุจน้ำฝน
สุดาลักษณ์ แปลว่า
ลูกสาวผู้สมบัติเฉพาะตัว
ประภาศิริ แปลว่า
รัศมีอันเป็นมงคล
รัตน์ภร แปลว่า
แก้วมณีที่ค้ำจุน
สมรวย แปลว่า
รวยอย่างเหมาะสม
พัฒน์กมลวัต แปลว่า
การพัฒนาจิตใจด้วยการบำเพ็ญพรต
ณัชณิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันบริสุทธิ์
เมวียา แปลว่า
วุฒิวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เจริญ
สำเภา แปลว่า
เรือเดินทะเลชนิดหนึ่งแบบจีนใช้แล่นด้วยใบ
พรชม แปลว่า
การสรรเสริญอันประเสริฐ
นันท์ธนัษฐ์ แปลว่า
[นันท์ธนัท]
ศรนภัสร์ แปลว่า
ลูกศรจากสรวงสวรรค์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี