");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 17601-17700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อรอินทุ์ แปลว่า
นางผู้มีความงามดุจจันทร์
ศวิษฐ์ แปลว่า
เรืองอำนาจที่สุด
รัชนีกุล แปลว่า
เชื้อสายแห่งรัตติกาล
แสงตะวัน แปลว่า
แสงพระอาทิตย์
สุรีย์ แปลว่า
พระอาทิตย์,ดวงตะวัน
ภัทรสุดาโวหาร แปลว่า
หญิงผู้เจริญและมีชั้นเชิง
นภวัต แปลว่า
การประพฤติธรรมเพื่อไปสวรรค์
พิมพิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นแบบอย่าง
พิมรพัชร์ แปลว่า
ปัณณ์พัฒน์ แปลว่า
หนังสือแห่งความเจริญ,เจริญในความรู้
ณัฎฐธิดา แปลว่า
ลูกสาวของนักปราชญ์
พัชรเดช แปลว่า
อำนาจแห่งเพชร
พริบพราวปรารถนา แปลว่า
ความปราถนาอันแวววาว
ปุณญะภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความดี
นัทมน แปลว่า
ณัฐณชา แปลว่า
สวรรค์ แปลว่า
โลกของเทวดา เมืองฟ้า
พิมพ์วลิญช์ แปลว่า
วัชรสิณีย์ แปลว่า
วงศเดือน แปลว่า
เชื้อสายพระจันทร์
ธนันนภัทร์ แปลว่า
นันท์ดาภัทร แปลว่า
ยินดีมากในความเจริญ
อธิปัตย์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่,มีอานาจ,ความเป็นใหญ่
ปิติพัฒน์ แปลว่า
ยินดีในความเจริญ
ณฐพบ แปลว่า
เจอนักปราชญ์
อารายา แปลว่า
[อารย]
อรินยา แปลว่า
สุรัญตา แปลว่า
ปลา แปลว่า
ชื่อสัตว์น้ำเลือดเย็นมีกระดูกสันหลัง ร่างกายแบ่งเป็นส่วนหัว ลําตัว และหาง ส่วนใหญ่หายใจทางเหงือกยกเว้นปลาปอด มีครีบใช้ช่วยในการเคลื่อนไหว
ณิรินดา แปลว่า
ณัฐฐาพงศ์ แปลว่า
พิชยารัชต์ แปลว่า
ผู้ชนะในด้านการเงิน
อาลีอัคบาร์ แปลว่า
ประลอง แปลว่า
ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการต่อสู้หรือแข่งขันกัน
ธีรักษ์ แปลว่า
อรรถกร แปลว่า
ให้ประโยชน์ เป็นประโยชน์
พีระพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญและความกล้าหาญ
พิพัฒน์พร แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐ
นิพิฐพนธ์ แปลว่า
มีความผูกพันมั่นคง
ปพนธนัย แปลว่า
แต่งความ วิธีประพันธ์
ธนาพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยทรัพย์
รภัสสรณ์ แปลว่า
ธันยา แปลว่า
มีบุญ, มีโชค,ผู้เลี้ยงดู
นาทาลิน แปลว่า
สุภาณี แปลว่า
ผู้กล่าวสิ่งที่ดี
พัฒนา แปลว่า
ทำให้เจริญ
นิธิพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยขุมทรัพย์
ธนพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยทรัพย์
ภิมลพรรณ์ แปลว่า
ณัฐณรัณภรณ์ แปลว่า
อภินันต์ แปลว่า
สไมพร แปลว่า
ศรัณย์ภัทร แปลว่า
มีที่พึ่งที่ดีงาม
ภาทิศ แปลว่า
ด้านที่มีแสง
ศิริมงคล แปลว่า
ความงาม ความเจริญ มิ่งขวัญ
วาทยุทธ์ แปลว่า
การโต้เถียงปัญหา
อุไรรัก แปลว่า
รักทองคำ
สุพัฒน์ตรา แปลว่า
เครื่องหมายของผู้เจริญ
พระคุณ แปลว่า
บุญคุณ
วฉัตรชัย แปลว่า
ปิยะมน แปลว่า
ผู้มีจิตใจอันเป็นที่รัก
นฎกร แปลว่า
ผู้ทำการแสดง ผู้ทำการร่ายรำ
ภิญญาพัชน์ แปลว่า
อภิเดช แปลว่า
มีอำนาจมาก
สุมาตย์ แปลว่า
ผู้เป็นมารดา
นัทธรมัย แปลว่า
ความผูกพันที่งดงาม
นันทิกานต์ แปลว่า
มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
ธันน์พฤทธิ์ แปลว่า
[ธันย์พฤทธิ์]
เมธิชัย แปลว่า
ชัยชนะของผู้มีปัญญา
อัญริน แปลว่า
ริตา แปลว่า
อิงคนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
ประกาย แปลว่า
แสงไฟที่กระจายออกไป, แสงที่กระจายออก ไป, ดาว
สุระสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จของเทวดา
สุวินัย แปลว่า
ผู้มีกฎเกณฑ์
สุภกิจ แปลว่า
การทำหน้าที่อันดีงาม
พนัส แปลว่า
ป่า
วรรณรี แปลว่า
[วรรณนรี]
สุวรรณวิมล แปลว่า
ทองคำที่บริสุทธิ์
ปุญญกิตต์ แปลว่า
บุญอันทำให้มีคำสรรเสริญ
ศศิวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวงามดุจจันทร์
ภักดากร แปลว่า
ณัฐพสิษฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดีที่สุด
ธาดา แปลว่า
ผู้สร้าง
ปองธรรม แปลว่า
มุ่งหวังในคุณความดี
ศิริญดา แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่งดงาม
อัณณ์ภวิกา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยตัวอักษร
สุพินดา แปลว่า
สายันต์ แปลว่า
นภาพิณ แปลว่า
พิณจากสวรรค์
นภาวัลย์ แปลว่า
เครือเถาแห่งสวรรค์
ณัชชานันท์ แปลว่า
ความยินดีอันบริสุทธิ์
ณัชชาวัลย์ แปลว่า
เครือเถาันบริสุทธิ์
ณัฐวายุพักตร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีลมเป็นเครื่องแต่งกาย
ณัชภาวัลย์ แปลว่า
เครือเถาแสงสว่างที่บริสุทธิ์
ณัชภาพร แปลว่า
แสงสว่างที่บริสุทธิ์และประเสริฐ
ณัชชาพร แปลว่า
ความบริสุทธิ์และประเสริฐ
ณัชษาพร แปลว่า
[ณัชพร]
ณัชธพร แปลว่า
เธอผู้ประเสริฐและบริสุทธิ์
พินันทา แปลว่า
ผู้มีความยินดียิ่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี