");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 16401-16500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภัทรวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความดี ความยิ่งใหญ่ และความเจริญ
ธาริช แปลว่า
เกิดการทรงไว้
สถิตย์ แปลว่า
นิ่ง, ไม่เคลื่อนที่
วิภาวินี แปลว่า
ผู้รู้แจ้งชัด
รัฐชานนท์ แปลว่า
ยินดีในการเกิดของประเทศ
ธิชาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งบุตรสาว
พิมพิมล แปลว่า
แบบแผนที่ไม่มัวหมอง
สุณี แปลว่า
[สุนีย์]
พัฒนเศรษฐ์ แปลว่า
การพัฒนาที่ดีเลิศ
พิมนารา แปลว่า
น้ำที่เป็นแบบอย่าง
ภาคภพ แปลว่า
ส่วนหนึ่งของแผ่นดิน
นภศริต แปลว่า
ถึงยังฟากฟ้า
นิรุตต์ แปลว่า
กริชห์ แปลว่า
[กริช]
อัมพลิกา แปลว่า
[อำพลิกา]
สริตารีย์ แปลว่า
[สิตารีย์]
วราภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ณัทชลิดา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความรู้
สิรีย์รัชย์ แปลว่า
สิตารีย์ แปลว่า
รอยยิ้มแห่งความเจริญ
สุวิชา แปลว่า
ผู้มีความรู้
ณัฏฐ์ชุดา แปลว่า
ปราชญ์ผู้ส่องสว่าง
วัลลภ แปลว่า
คนสนิท ผู้ชอบพอ คนโปรด คนรัก
ธนันพัชร์ แปลว่า
ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์
ธราวุธ แปลว่า
ผู้ทรงซึ่งอาวุธ
ณัฐฐวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญของนักปราชญ์
วราเศรษฐ์ แปลว่า
ความเจริญที่ดี
ณัฎกมล แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
ภัค แปลว่า
โชคดี ความเจริญ เกียรติ
รักนิรันดร์ แปลว่า
รักตลอดไป
พิมพ์ดาว แปลว่า
แบบแห่งดาว
พุทธรัตน์ แปลว่า
แก้วแห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
วลัญช์ณิชสา แปลว่า
ปุริมปรัชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่หนึ่ง
สุรยุทธ์ แปลว่า
การรบของเทวดา, การรบอย่างกล้าหาญ
ณัฐวรรธณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
พรหมพร แปลว่า
ความปราถนาของพระพรหม
ธัญญลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ดี
ณัฐวิศิษฏ์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้วิเศษ
สุชาวลี แปลว่า
เชื้อสายผู้เกิดมาดี
อร แปลว่า
ผู้หญิง หญิงงาม
สาธกา แปลว่า
ให้สำเร็จสมประสงค์
ปวศร แปลว่า
[ปวริศร]
สร้อยสุวรรณ แปลว่า
สร้อยทอง
ึปทิตตา แปลว่า
รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ณัฐภกร แปลว่า
ปราชญ์ผู้เปรียบได้กับพระอาทิตย์
อินทร์ทุอร แปลว่า
พระจันทร์ผู้เป็นใหญ่
ปัณพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความรู้,เชื้อสายหนังสือ
ปัณพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความรู้,เชื้อสายหนังสือ
อินทุอร แปลว่า
ต้นไม้และพระจันทร์
อภิภู แปลว่า
มีอำนาจเหนือ,เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ํีธัญญารัตน์ แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธัญญารัต แปลว่า
ยินดีในความดี
ปวีณ์ แปลว่า
นักปราชญ์, ผู้รู้
พิยารัตน์ แปลว่า
[พิทยารัตน์]
พัชราพรรณ แปลว่า
ผิวงามดุจเพชร
รวิน แปลว่า
พระอาทิตย์
จิรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายอันยั่งยืน
ณฐพจน์ แปลว่า
คำกล่าวของนักปราชญ์
วิจัย แปลว่า
การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
นาถนิธิ แปลว่า
ที่พึ่งแห่งขุมทรัพย์
พิชยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับแห่งชัยชนะ
ศิรินทิพย์ แปลว่า
งดงามดุจเทวดา
เพียงพิชญ์ แปลว่า
เปรียบได้กับนักปราชญ์,เสมือนปราชญ์
พินิสวริสา แปลว่า
[พินิจวริสา]
ปรีวรา แปลว่า
[ปรีย์วรา]
ประยูร แปลว่า
เผ่าพันธุ์ เชื้อสาย ตระกูล
รจนาภรณ์ แปลว่า
เหรียญบำเหน็จส่วนพระองค์ที่สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานแก่ผู้จงรักภักดีและทรงคุ้นเคยรู้จัก เพื่อเป็นเครื
ศิริ แปลว่า
ความดี,ความน่ารัก
ธงสวัสดิ์ แปลว่า
ธงแห่งความเจริญ
นันทกานท์ แปลว่า
บทกลอนอันน่าพึงใจ
ปาวิณี แปลว่า
[ภาวินี]
นิรณรา แปลว่า
ชื่อพาหนะพระอาทิตย์
ปรุฬห์รัสมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งความเจริญงอกงาม
อมรา แปลว่า
เทวดา
ภูมิกวินธิ์ แปลว่า
[ภูมิกวิน]
ธรรมธัช แปลว่า
มีธรรมเป็นธงชัย เด่นด้วยธรรม
พัฒน์นิชา แปลว่า
ความเจริญและเป็นตัวของตัวเอง
ณิชณกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้ที่บริสุทธิ์
สุกัลยา แปลว่า
หญิงงาม
ปวีณ์วัฒน์ แปลว่า
ความฉลาดที่เพิ่มพูน
เนติวัฒน์ แปลว่า
การพัฒนาด้านกฎหมาย
พัศรัชต์ แปลว่า
อำนาจเงิน
อรณิช แปลว่า
หญิงสาวบริสุทธิ์
ภูมิรพี แปลว่า
ผู้เปรียบเป็นพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
พรรณวรท แปลว่า
ให้พรว่ามีผิวพรรณงาม
นรี แปลว่า
สตรี
ณัฏฐ์รำ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้ในการร่ายรำ
ธวริศ แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
สุชญา แปลว่า
ผู้รู้ดี
สมตรี แปลว่า
สมทรง แปลว่า
เหมาะกับรูปร่าง
สนธยา แปลว่า
เวลาใกล้ค่ำ
สมสุข แปลว่า
มีความสุข
สรศรี แปลว่า
ความเป็นมงคลจากสวรรค์
โสน แปลว่า
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบเล็กๆ คล้ายใบมะขาม ดอกเหลือง ใช้เป็นผัก
นิฏฐา แปลว่า
สำเร็จ
อรวิภา แปลว่า
หญิงผู้มีความงดงาม
วงแสง แปลว่า
วงแห่งแสงสว่าง
สุภัคชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้และโชคดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี