");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 16101-16200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พัชรวีร์ แปลว่า
มีความกล้าหาญประดุจเพชร, ผู้มีความกล้าหาญและเข้มแข็ง
เปล่งศรี แปลว่า
ความงดงามที่เปล่งออกมา
อามีน แปลว่า
พัชราวุธ แปลว่า
พระอินทร์,ผู้มีเพชรเป็นอาวุธ
อำพล แปลว่า
มาก, ดาษดื่น, ล้วน
ประยงค์ แปลว่า
ชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่ง
อมรเทพ แปลว่า
เทวดาบนสรวงสวรรค์
อนันต์สิทธ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จไม่มีที่สิ้นสุด
ปภัส แปลว่า
แสงสว่าง
นรเศรษฐ แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
ภัคณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีโชค, ผู้ที่มีความรู้มั่นคงเป็นโชค
พิภพภัทร แปลว่า
ประเสริฐในแผ่นดิน
สร้อยสุดา แปลว่า
สร้อยของลูกสาว,ลูกสาวที่งดงาม
ภิญาดา แปลว่า
[พิญาดา]
ธนชัย แปลว่า
ผู้ชนะในทรัพย์
อัจฉรีรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างของนางฟ้า
สิริขวัญ แปลว่า
มิ่งขวัญที่งดงาม, เป็นที่รักยิ่ง
ศิรินทรเศรษฐ แปลว่า
ประเสริฐและเป็นใหญ่ในความเจริญงอกงาม
ธามัน แปลว่า
สวรรค์
ศักดิ์สฤษฎิ์ แปลว่า
ผู้สร้างอำนาจ
ปุณญาดา แปลว่า
หญิงผู้มีบุญ
พจน์ลักษณ์ แปลว่า
จดหมายแห่งถ้อยคำ
ธิษณ์ แปลว่า
ฉลาด
พรเพ็ญ แปลว่า
ผู้เต็มไปด้วยสิ่งประเสริฐ
ปุณญภัสร์ แปลว่า
บุญทำให้เกิดความเจริญ
ปรียาภาณี แปลว่า
ผู้กล่าวอันเป็นที่รัก
ศักดิ์สิทธิ์ แปลว่า
ที่เชื่อถือว่ามีอำนาจอาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์
ปรียาภานี แปลว่า
[ปรียาภาณี]
อัญญาวีร์ แปลว่า
ผู้รู้และกล้าหาญ,ผู้กล้าหาญในความรู้
สุชัยรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งชัยชนะ
ศักย์ศรณ แปลว่า
ผู้มีอำนาจเป็นพี่พึ่ง
ศักย์ศรณ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจเป็นที่พึ่ง
เพียงรัมภา แปลว่า
เสมอด้วยนางฟ้า
สาริกา แปลว่า
ชื่อเครื่องรางชนิดหนึ่ง ทำเป็นรูปนกสาลิกา เชื่อว่ามีอำนาจด้านเมตตามหานิยม
ธนัญภัช แปลว่า
ผู้รู้ที่มีความสามารถจำแนกเรื่องทรัพย์
ศิรัศวิกา แปลว่า
ศยวรพัฒน์ แปลว่า
อาศัยอยู่ในที่เจริญและประเสริฐ
ศุภีช์วัฒน์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเจริญและเป็นมงคล
นพศิริ แปลว่า
มงคล ๙ ประการ
ณัฐสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นนักปราชญ์
อัญญารัช แปลว่า
พระราชาผู้ทรงรอบรู้
ปภวดี แปลว่า
มีแสงสว่าง
ณยา แปลว่า
ยาที่เกิดจากความรู้
ภรดี แปลว่า
ค้ำจุนดี
ปภัสรา แปลว่า
แสงอันแพรวพราว,แสงอันสว่างยิ่ง
พิยาดา แปลว่า
หญิงที่เป็นสะใภ้ด้วยกันอันวิเศษ
ภรอมรพรรณ แปลว่า
ค้ำจุนความงามอันยั่งยืน
สิตานันท์ แปลว่า
ร้อยยิ้มมาจากความยินดี
ธวัลรัตน์หทัย แปลว่า
ผู้มีใจประดุจรัตนะอันบริสุทธิ์
พรรณมณี แปลว่า
มีผิวพรรณประดุจแก้วมณี
ปัจฉิม แปลว่า
ครั้งสุดท้าย
ปิยพงษ์ แปลว่า
เป็นที่รักของวงศ์สกุล
วิชุตา แปลว่า
ประดุจสายฟ้า, แสงไฟ
ณัฏฐ์วัฒน์ แปลว่า
ปราชญ์และความเจริญ
ธนาธาร แปลว่า
สายน้ำแห่งสมบัติ
สราวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงาม
สุธิศา แปลว่า
จอมปราชญ์,ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภรปภัต แปลว่า
[พรปภัส]
ภรภัทร์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
สุศิษฏ์ แปลว่า
ผู้ฝึกแล้ว
ปัณณ์ฐิชา แปลว่า
เกิดมาตั้งอยู่ในความเป็นปราชญ์
วิรากร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
นัฏฐากร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
ณัฏฐากร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
ณัฐภิญญาพัชญ์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
จิณณวัตร แปลว่า
ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
วิรัช แปลว่า
ปราศจากธุลี ไม่มีมลทิน บริสุทธิ์ สะอาด
สุกิตติมา แปลว่า
ผู้มีเกียรติ
พัชฏา แปลว่า
พลังแห่งโชค
เพียงเพ็ญ แปลว่า
เปรียบดุจจันทร์เพ็ญ
อุษา แปลว่า
เช้าตรู่,รุ่งเช้า
สิริรัฐ แปลว่า
ประเทศที่มีความเจริญ
พีริยา แปลว่า
ความเพียร
วาริน แปลว่า
น้ำ
ปพัชรสนันท์ แปลว่า
ศิรณัฏฐ แปลว่า
เศียรของนักปราชญ์
ณัชปภา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในการให้ความรู้
เนติวิชญ์ แปลว่า
ผู้รู้ด้านกฏหมาย
สอยดาว แปลว่า
ผู้ตั้งเป้าหมายไว้สูง
นฤพล แปลว่า
คนผู้มีพลัง, กำลังคน
พชญ แปลว่า
กรอบความรู้
ศวัสมน แปลว่า
ผู้มีใจเป็นสุข
เปรมฤดี แปลว่า
สุขใจ
สมพจน์ แปลว่า
คำพูดอันเหมาะสม
นราวัลลภ์ แปลว่า
คนโปรด
เนตรขวัญ แปลว่า
ขวัญแห่งตา
นุธิดา แปลว่า
นุธิดา
นิพพิชฌน์ แปลว่า
ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิินนาท แปลว่า
ความกึกก้อง, เสียงบันลือ
พัชระ แปลว่า
เพชร
อมีนา แปลว่า
อภิชากร แปลว่า
ผู้ทำเกิดมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่
พิศวัส แปลว่า
ฝนทอง
สุบิน แปลว่า
ฝัน
ธณภัทธิ์ แปลว่า
[ธนภัทร]
ธิติพัทธ์ แปลว่า
ผูกไว้ด้วยปัญญา
ธรณินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
พงศ์ธนัญญ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์
ปุณมนัส แปลว่า
ผู้ยินดีในบุญ
อมรพรรณ แปลว่า
ความงามอันยั่งยืน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี