");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 15601-15700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปัณฑารีย์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ, ผู้ประเสริฐด้วยปัญญา
พนิตพร แปลว่า
เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
ศิโรรัตน์ แปลว่า
เพชรประดับศีรษะ
ณัฐฐินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในปราชญ์
ณัฏฐินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในปราชญ์
สุรัตนา แปลว่า
ผู้ประดุจดั่งดวงแก้ว
ธนัญชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดทรัพย์
วนัสนันท์ แปลว่า
ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
ณัชพรรณ แปลว่า
สกุลผู้มีความรู้
พัฒน์นรี แปลว่า
ความเจริญของหญิง
ศรัณพร แปลว่า
ที่พึ่งอันประเสริฐ
อรุชา แปลว่า
ผู้ไม่มีโรคภัย
วีรวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้า
ปริยาภัทร แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ปยุดา แปลว่า
ขวนขวาย ขยันขันแข็ง
สิริวิวัฒน์ แปลว่า
การพัฒนาอันเป็นมงคล
อิงฟ้า แปลว่า
อาศัยท้องฟ้า
โสรัตน์ แปลว่า
วรรณนภา แปลว่า
ผิวพรรณประดุจท้องฟ้า
พรรษชล แปลว่า
น้ำฝน
ศรีบุญ แปลว่า
มงคลและความดี
อนามิกา แปลว่า
นิ้วนาง
ปิยทัศน์ แปลว่า
น่ารัก มีเสน่ห์
พรธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่ประเสริฐ
ธัญพัฒน์ แปลว่า
การพัฒนาที่ดี การพัฒนาที่ประเสริจ
ธนายุทธ์ แปลว่า
การต่อสู้ทางการเงิน
นิรันดร์กุล แปลว่า
สกุลที่คงอยู่ตลอดไป
วัณณุวรรธน์ แปลว่า
ทางแห่งความเจริญ
อิงอร แปลว่า
แนบนาง, เคล้าเคลีย
ศิวารี แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อจากองค์พระศิวะ
ธันยาพร แปลว่า
มีบุญและมีโชค
ประทุม แปลว่า
ดอกบัว
สรัลนุช แปลว่า
ผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง
สายทิพย์ แปลว่า
เชื้อสายสวรรค์
นภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้มีท้องฟ้าเป็นที่พึ่ง
วรภพ แปลว่า
มีภพประเสริฐ เกิดมาดี
ณัฐรัช แปลว่า
สมบัติของนักปราชญ์
ธนกฤติ แปลว่า
สร้างทรัพย์ ทำเงิน
ธวัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยทรัพย์
นิชดา แปลว่า
ความเป็นตัวของตัวเอง
แสงวารี แปลว่า
แสงของแม่น้ำ
วิลาวัณย์ แปลว่า
งามยิ่ง งามเลิศ
พิมสิริ แปลว่า
แบบอย่างทีดีงาม
วลัยพร แปลว่า
กำไลอันงดงาม
ณิชาดา แปลว่า
หญิงสาวผู้บริสุทธิ์ บริสุทธิ์มาก
สิริญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ซึ่งงดงาม
ปรมัตถ์ แปลว่า
ประโยชน์อย่างยิ่ง,เนื้อความอย่างยิ่ง,ความจริงอันเป็นที่สุด
ปรมินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
ศุกล แปลว่า
สุกใส, สว่าง
ณัฐสุภา แปลว่า
ปราชญ์ผู้งดงาม
พรปวีณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
สิริพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ภัชณีย์ แปลว่า
สตรีผู้จำแนก
อาชวิน แปลว่า
ผู้มีความซื่อตรง
ธุวานันท์ แปลว่า
มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
ภริตพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู
ณฐกวินทร์ แปลว่า
ปราชญ์ที่เป็นนักกวี
อัจฉรีย์ แปลว่า
วิเศษน่าอัศจรรย์ มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก
ธรรมวารี แปลว่า
สายน้ำแห่งธรรม
พรสิทธินันท์ แปลว่า
ความยินดีที่มีความสำเร็จอันประเสริฐ
พิณธิชา แปลว่า
พิณทะเล
อสิตา แปลว่า
มีกระบี่,มีดาบ,มีมีด
เสาวคนธ์ แปลว่า
ของหอม,เครื่องหอม
ภคพล แปลว่า
ความมีโชคดีเป็นพลัง
ณัฏฐ์วลัญช์ แปลว่า
เครื่องหมายของปราชญ์
ศิรินทร์ณภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
ปฏิรูป แปลว่า
ปรับปรุงให้เหมาะสม
ธเนษฐ แปลว่า
ร่ำรวยสุด
ปฏิวัตร แปลว่า
ทวนในสิ่งที่พึงกระทำ
พบธรรม แปลว่า
พบพระธรรม
อาณกร แปลว่า
ผู้สร้างอำนาจ
ธนธิป แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ปิยมาส แปลว่า
เดือนแห่งความรัก
นิโรธนันท์ แปลว่า
ยินดีในความดับ
ณัชชารีย์ แปลว่า
มีความรู้และประเสริฐ
พรชิต แปลว่า
ประเสริฐด้วยชัยชนะ
ณิชารีย์ แปลว่า
บริสุทธิ์และประเสริฐ
พัชรีพรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่มีความเข้มแข็ง
นลพรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม
พิมลภัส แปลว่า
มีลาภคือรูปงาม
วิมาน แปลว่า
สวรรค์
ภาณุพัชร แปลว่า
พา-นุ-พัด
ภาณุภัทร แปลว่า
เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
ณัฐชาพรรณ์ แปลว่า
ผู้เกิดในเชื้อสายปราชญ์
สิริณัฐวรรณ แปลว่า
เชื้อสายปราชญ์อันเป็นมงคล
ณิชกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและบริสุทธิ์
ธณัทอร แปลว่า
นางผู้ชำนาญในการให้ความรู้
วรพงษ์ แปลว่า
มีตระกูลดี
วฤณภัส แปลว่า
แสงสว่างที่ทำให้ยินดี
ปุญชรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีที่เกิดจากการสร้างบุญ,รัศมีเป็นกลุ่มหรือรัศมีพวยพุ่งของเทวดาผู้ทำความดีไว้ในโลกเมื่อครั้งเป็นมนุษย์
วรรณพร แปลว่า
มีผิวพรรณประเสริฐ
สุวาทินี แปลว่า
ผู้พูด , ผู้กล่าว , ผู้แจ้ง
ธีรนันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในความรู้
ธนาคิม แปลว่า
ที่มาของกำไร
พิมาน แปลว่า
สวรรค์,ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา
ศิริณา แปลว่า
กลางคืน
ธานัท แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ ทะเลหรือมหาสมุทร
วิภรณ์รักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องและค้ำจุนสิ่งวิเศษ
วงศ์วรัณ แปลว่า
เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล
นีรกานต์ แปลว่า
รักน้ำ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี