");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 15501-15600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุวิบูลย์ แปลว่า
มากมายดี,กว้างขาวดี
เอกสุรีย์ แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้เป็นหนึ่ง
สุสิกาญจน์ แปลว่า
สุภา แปลว่า
ความเจริญงอกงาม
อัญชัน แปลว่า
ต้นอัญชัน
นวลหง แปลว่า
มีสีเนื้อนวลงาม
วุฒิภัทร แปลว่า
ผู้เจริญในความรอบรู้
ธัญญ์นรี แปลว่า
หญิงผู้นำมาซึ่งความเจริญ
ศิวัชร์ แปลว่า
[ศิร์วัชร์]
ธนัญชกร แปลว่า
ผู้สร้างและให้กำเนิดความรู้เรื่องทรัพย์
อำไพจิตร์ แปลว่า
ผู้มีจิตใจงาม,งดงามดุจทองคำ
นันณภัชสรณ์ แปลว่า
[นันท์ณภัชสรณ์]
อาจารีย์ แปลว่า
อาจารย์
ศุภกิตติ์ แปลว่า
ชื่อเสียงที่ดี
พุทธิดาธนัญ แปลว่า
ผู้รอบรู้ในความรู้เรื่องทรัพย์
อริยธัช แปลว่า
ธงชัยแห่งความเจริญ
อริย์ธัช แปลว่า
ธงชัยแห่งความเจริญ
ภัคพิสิษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในเรื่องความเจริญ
ปันฝัน แปลว่า
แบ่งความฝัน
พันธ์ธีรา แปลว่า
ผูกพันกับนักปราชญ์
พรพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยสิ่งประเสริฐ
พรพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
พรรณพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยวงศ์ตระกูล
พันธ์พรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่ผูกพัน
พลอยพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดั่งพลอย
พลอยพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยพลอย
ประเวศ แปลว่า
การเข้ามา การเข้าถึง การเข้าสู่
วริทธื์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสำเร็จอันเป็นเลิศ
สอิ้ง แปลว่า
[สะอิ้ง]
วีระบุตร แปลว่า
ลูกชายที่มีความกล้าหาญ
ธวัลรัตน์ แปลว่า
รัตนะอันบริสุทธิ์
แพรพรรณ แปลว่า
ผ้าแพร
แพรพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยผ้าแพร
แพรวพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความงดงาม
แพรวพรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
แพรวพรรณี แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
พราวพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความงดงาม
พราวพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม,หลากสี
พราวแพรวา แปลว่า
ผ้าไหมที่งดงาม
พิจิก แปลว่า
ราศีพิจิกมีแมงป่องเป็นสัญลักษณ์ประจำราศี
พิจิกา แปลว่า
ราศีพิจิกมีแมงป่องเป็นสัญลักษณ์ประจำราศี
นัยชน แปลว่า
คนสำคัญ
วิไลวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
สุทินา แปลว่า
วันดี วันเป็นสิริมงคล
เปมิศา แปลว่า
ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
อนันตาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับจำนวนมาก
วรรณิศา แปลว่า
ตระกูลผู้เป็นใหญ่
มีน แปลว่า
ปลา
พราวพิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
พุทธพิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ตื่นรู้
พราวพิสุทธิ์ แปลว่า
แวววาวบริสุทธิ์
พราวเนตร แปลว่า
ดวงตาที่แวววาว
พราวพัน แปลว่า
แวววาวมาก
พราวพันวา แปลว่า
แวววาวมาก
พราวปวีร์ แปลว่า
มีชื่อในความกล้าหาญ
พรปวีร์ แปลว่า
ความปรารถนาในความกล้าหาญ
พราวรวี แปลว่า
พระอาทิตย์ที่สว่างไสว
พราวระวี แปลว่า
พระอาทิตย์ที่สว่างไสว
พรรัมภา แปลว่า
นางฟ้าผู้ประเสริฐ
พรพิรุณ แปลว่า
พรของพระพิรุณ,ฝนอันประเสริฐ
พราวพิรุณ แปลว่า
ฝนที่แวววาว
พนิตพิชา แปลว่า
ผู้รักในวิชาความรู้
พรธิดี แปลว่า
มีความรู้อันประเสริฐ
ณดนย์ แปลว่า
ลูกชายผู้มีปัญญา
ณัฎฐยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนยาของนักปราชญ์
ปรียาภัทร แปลว่า
ธชย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
สรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของเทวดา
พงศ์พล แปลว่า
ผู้เป็นกำลังของวงศ์ตระกูล
อาภัสรา แปลว่า
ผ่องใสเป็นประกาย
นภาลัย แปลว่า
ฟากฟ้า กลางหาว
พิชญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีวิชาความรู้
นงนภัส แปลว่า
นางฟ้า
เอกชลิต แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองที่เป็นหนึ่ง
ณัฐกิตติ์ แปลว่า
คำสรรเสริญของนักปราชญ์
ปฎิพัธน์ แปลว่า
เกิดความรุ่งเรือง
ปฐมพร แปลว่า
พรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก
พงษ์ดนัย แปลว่า
ลูกชายของตระกูล
ภูวเดช แปลว่า
ผู้มีเดชในแผ่นดิน
นีรนารา แปลว่า
น้ำที่มีรัศมีรุ่งเรือง
พิราภรณ์ แปลว่า
มีความกล้าเป็นอาภรณ์(เครื่องประดับกาย)
พันวรรษา แปลว่า
พระพันวรรษา,กษัตริย์,พระมหากษัตริย์
ณัฏยา แปลว่า
ผู้ทรงความรู้
พลอยรัตน์ แปลว่า
พลอยอันมีค่า
ณฐ แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่ในความรู้
ภาณุ แปลว่า
แสงสว่าง, พระอาทิตย์
ภูมิกฤษฎ์ แปลว่า
ข้าวกล้าบนแผ่นดิน
สหัชชะ แปลว่า
เพื่อน
เอกพล แปลว่า
กำลังที่เป็นหนึ่ง
ประกายพิมพ์ แปลว่า
เหมือนมีประกาย
สุณัฏฐภัช แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ศุภวัฒน์ แปลว่า
การเจริญก้าวหน้าในความดี
นราธิวัฒน์ แปลว่า
คนดีและยิ่งใหญ่
ประภาสิริ แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
ณัฏฐิกา แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยความรอบรู้
พรรณราย แปลว่า
งามผุดผ่อง
วีระนุช แปลว่า
หญิงผู้มีความกล้าหาญ
ธันยารัตน์ แปลว่า
แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
นิศารัตน์ แปลว่า
พระจันทร์
ประภารัตน์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งคุณงามความดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี