");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 15001-15100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สมเจต แปลว่า
ดั่งใจคิด
วรวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดี, ผู้มีวงศ์ตระกูลที่ดี
ปกป้อง แปลว่า
รักษา, ป้องกัน
สมศรี แปลว่า
งดงาม
ธัญภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญ
โรจน์ แปลว่า
รุ่งเรือง
พัทธดนย์ แปลว่า
ลูกชายที่ผูกพัน
ชณดล แปลว่า
บันดาลให้เกิดปัญญา
อรยา แปลว่า
ดีที่สุด,ยอดเยี่ยมที่สุด,ที่รัก
พิมพ์รตา แปลว่า
ความยินดีที่เป็นแบบอย่าง
ณัจฉรียา แปลว่า
ผู้มีความรู้มากกว่าคนทั้งหลายอย่างน่าอัศจรรย์
พิมพ์ญดา แปลว่า
นักปราชญ์ู้เป็นแบบอย่าง
พิณลดา แปลว่า
สายพิณ
นภัสวันต์ แปลว่า
ผู้มาจากฟ้า
สหรัฐ แปลว่า
รวมประเทศ,รวมรัฐ
วุฒิพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความรู้
พชรภัค แปลว่า
มีโชคในเพชร
วีรกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีความกล้าหาญ, ผู้รักในความกล้าหาญ
ธนัทชนก แปลว่า
บิดาผู้ให้ทรัพย์
ํธนกชพร แปลว่า
ผู้มีดอกบัวอันประเสริฐเป็นทรัพย์
นัชชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแม่น้ำ
วดีภัทร แปลว่า
สิ่งที่ประเสริฐ
อภิศรี แปลว่า
งดงามมาก
แป้น แปลว่า
พิชชาภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างของความรู้
ณิชาริตา แปลว่า
ผู้มีความเอื้อเฟื้อที่บริสุทธิ์
สิทธิประศาสน์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในการปกครอง
ศิรดา แปลว่า
ความเป็นยอด ความเป็นที่สุด
ไอญดา แปลว่า
ธง แปลว่า
ผืนผ้าที่ทำเป็นเครื่องหมายต่างๆ มีรูปและสีต่างๆ กัน
ธานพรัตน์ แปลว่า
ปารียา แปลว่า
ผู้ปรารถนาในพระนิพพาน
ณิชนิตา แปลว่า
ผู้ฝึกอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์
ปริวรรต แปลว่า
การหมุนเวียน
อาริยะ แปลว่า
เจริญ
เอื้อมพร แปลว่า
ไขว่คว้าสิ่งที่ประเสริฐ
อรรคพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
วีระวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่กล้าหาญ
ธณัท แปลว่า
ผู้ชำนาญในการให้ความรู้
สิริพรวัชร์ แปลว่า
เพชรที่ประเสริฐและงดงาม
ธัชกร แปลว่า
ผู้สร้างธงชัย
ปวรวิชย์ แปลว่า
ผู้ชนะในสิ่งประเสริฐ
เสฏฐาวุฒิ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ศศิ แปลว่า
พระจันทร์
ปริศนา แปลว่า
คำถาม
วรกร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งความเจริญ
ิสุขุมาลย์ แปลว่า
ผู้อาศัยความละเอียดประณีต
สุทัตตา แปลว่า
ผู้ให้สิ่งที่ดี
พิชญาภัค แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีโชค
ธัญญสิริ แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
ประภัสรา แปลว่า
ผ่องใส บริสุทธิ์
ปิยะดี แปลว่า
ผู้เป็นที่รักดี
วัชรพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเข้มแข็ง, เชื้อสายที่เข้มแข็ง, เชื้อสายแห่งเพชร
อรณี แปลว่า
พระอาทิตย์
ปัญญานิตย์ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เสมอ
ธนศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากทรัพย์
ธัญญาเรศ แปลว่า
หญิงที่เป็นใหญ่ในความเจริญ
อุ่นเรือน แปลว่า
ที่ที่ทำให้บ้านอบอุ่น
วรัศกร แปลว่า
[วัศกร]
ประจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์
อุมาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของพระอุมา
ทัณฑิมา แปลว่า
ชื่อนกในพวกสัตว์หิมพานต์ รูปเป็นครุฑถือกระบอง
พงศ์พิชา แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความรู้
สุธีร์ภัทร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ปัทมพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนดอกบัว
ณัฏฐพิชชา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
ธัชพัทธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยธงชัย
ศรีรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่นำมาความเจริญ
ธนัญรัตน์ แปลว่า
ความรู้อันเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีคุณค่า
ธงไชย แปลว่า
ธงชัยที่ดีกว่า
ปุญกัญจน์ แปลว่า
บุญประดุจดั่งทอง
สดศรี แปลว่า
สดใสงดงาม
พงษ์พิสิฐ แปลว่า
[พงษ์พิสิษฐ์]
ศศิศ์ แปลว่า
ชื่อพระศิวะ
ธรรมรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความดี, ความดีที่มีคุณค่ายิ่ง
อติศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
อัญญ์ชิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้
อนิชศรา แปลว่า
ศรที่ไม่มีตัวตน
อนุชศรา แปลว่า
ศรของผู้เกิดภายหลัง
ศิรินดา แปลว่า
งดงามมาก
ปิยมาพร แปลว่า
ประเสริฐและเป็นที่รักของพระจันทร์
พณิชญา แปลว่า
ความรู้ที่เกี่ยวกับการค้าขาย
ศิวานนท์ แปลว่า
ความยินดีของพระอิศวร,ผู้ยินดีในการหมดสิ้นจากกิเลส
สิริพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่นำมาซึ่งความเจริญ
สุพัฒน์ แปลว่า
เจริญงอกงามดี
ปาจารีย์ แปลว่า
[ปาจรีย์]
สราวุธ แปลว่า
มีศรเป็นอาวุธ, อาวุธของเทวดา
นพพันธ์ แปลว่า
ความผูกพัน ๙ ประการ
ณัฐญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้มั่นคง
ธันยพร แปลว่า
ผู้มีโชคอันประเสริฐ
เปรมพร แปลว่า
ความสุขอันประเสริฐ
นิศาชล แปลว่า
น้ำค้าง
ประติพา แปลว่า
พากลับ
อัษฎาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับ ๘ ประการ
พิมพลอย แปลว่า
พลอยที่งดงาม, พลอยที่เป็นแบบ
พฤกษาชน แปลว่า
คนที่มาจากต้นไม้
พฤกษาชนม์ แปลว่า
การเกิดของต้นไม้
วชิราภร์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งเพชร, ผู้ทรงไว้ซึ่งความเข้มแข็ง
อารี แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เนาวรัตน์ แปลว่า
แก้ว ๙ ประการ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี