");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 1401-1500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เดือนแรก แปลว่า
เดือนที่ ๑
ดาวรุ่ง แปลว่า
ดาวประกายพรึก, มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว
ดาริกา แปลว่า
ดาว
เดชธน แปลว่า
ทรัพย์ที่มีอำนาจ
ดุสิต แปลว่า
ชื่อสวรรค์ชั้นที่ ๔ แห่งสวรรค์ ๖ ชั้น
เดชฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษ
ดำรงฤทธิ์ แปลว่า
การคงอยู่ของอำนาจวิเศษ
ดาลัด แปลว่า
แก้ว
ดลนภา แปลว่า
เนรมิตท้องฟ้า
ดาราพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนดวงดาว
ดวงแก้ว แปลว่า
มีคุณค่ายิ่ง,ดวงแก้วมณี
ดวงนภา แปลว่า
ดวงดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
ดารุณี แปลว่า
เดชณรงค์ แปลว่า
อำนาจในการรบ
ดาวเกตุ แปลว่า
ดาวธง
เดือนเพ็ญ แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
ดุษฎี แปลว่า
ดรุณี แปลว่า
เด็กหญิงรุ่น
ดาราวลี แปลว่า
กลุ่มดาว
ดิษฐพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งน้ำ
ดาวนภา แปลว่า
ดาวและท้องฟ้า
ดาวิภา แปลว่า
งดงามมาก
ดังพจนินท์ แปลว่า
เปรียบได้กับเจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดเก่ง พูดดี
ดังวรัชญ์ แปลว่า
เปรียบได้กับความรู้ที่ประเสริฐ
ดาวเรือง แปลว่า
ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่งมีสีเหลือง,ต้นดาวเรือง
ดลยา แปลว่า
แผ่นดิน
เดชวารี แปลว่า
อำนาจแห่งน้ำ
เดชธรรม แปลว่า
อำนาจแห่งธรรม
ดณุภัทร แปลว่า
ดัมพ์รงค์ แปลว่า
สีแดง
ดิษยา แปลว่า
เป็นมงคล
ดวงหฤทัย แปลว่า
ดวงใจ
เดชธิป แปลว่า
เป็นใหญ่ในอำนาจ,อำนาจที่ยิ่งใหญ่
เด่นภูมิ แปลว่า
เด่นในแผ่นดิน
ดารารัตน์ แปลว่า
ดวงดาวที่มีค่ายิ่ง
เดชพนต์ แปลว่า
ผู้ที่ทิ้งแล้วซึ่งอำนาจ
แดนธรรม แปลว่า
ดินแดนแห่งธรรมะ
ดาวิช แปลว่า
มีความรู้มาก,ผู้เกิดจากดวงดาว
ดวงจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์
เด่นนภา แปลว่า
เด่นบนฟ้า
เตชวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในอำนาจ
ตฤษนันท์ แปลว่า
ปราถนาความบันเทิง ,ปราถนาความสำราญ
ตันหยง แปลว่า
ดอกพิกุล แหลม(แผ่นดิน)
เตชินท์ แปลว่า
เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
ตรีรัตน์ แปลว่า
แก้ว ๓ ประการ
ตุ๊กตา แปลว่า
ของเล่นของเด็ก ซึ่งทำเป็นรูปคน และรูปสัตว์
ไตรรงค์ แปลว่า
๓ สี, ชื่อธงชาติไทย
ตุลธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ตฤณธารา แปลว่า
ต้นหญ้าและสายน้ำ, ผู้รักษาต้นหญ้า
ตรีบดินท์ แปลว่า
๓ กษัตริย์
ต้นหอม แปลว่า
ต้นหอม,พืชชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมฉุน มีหัวคล้ายกระเทียม
ตริยา แปลว่า
ความปรารถนา ๓ ประการ
ตฤณคุณ แปลว่า
ประโยชน์ของต้นหญ้า
เตือนจิต แปลว่า
เตือนใจ
ต้องตา แปลว่า
ชอบพอเมื่อเห็น
ตวงรัตน์ แปลว่า
เอาสิ่งที่มีค่า
ตฤณณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นดั่งต้นหญ้า
เตชิน แปลว่า
อำนาจ
เต็มสินี แปลว่า
หญิงที่มีความบริบูรณ์
ตฤณเดช แปลว่า
งดงามดั่งต้นหญ้า
ตติยา แปลว่า
สาม
ตะวันฉาย แปลว่า
พระอาทิตย์ทอแสง
ตติตา แปลว่า
มี ๓ ประการ
ตฤณภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนต้นหญ้า
ตรียาพร แปลว่า
สิ่งที่ประเสริฐและน่าปรารถนา ๓ ประการ
ตนุภัทร แปลว่า
ข้าพเจ้าที่ประเสริฐ
เตชินท์วิทย์ แปลว่า
ความรู้อันทำที่ให้ยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจ
ตรีนุช แปลว่า
น้องสาวทั้ง ๓
ตะวัน แปลว่า
พระอาทิตย์
ตรีเทพ แปลว่า
เทวดาทั้ง ๓
เตชิต แปลว่า
ผู้มีความเฉลียวฉลาด, ผู้มีความสามารถ
ตรีทิพย์ แปลว่า
ของสวรรค์ 3 อย่าง
ติณณา แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ตะวันนา แปลว่า
ชื่อตลาดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร, พระอาทิตย์
เตชินี แปลว่า
ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
ไตรภพ แปลว่า
สามโลก
ตรีวรัตม์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐสุดทั้งสาม
ตริยาภรณ์ แปลว่า
ตุลยดา แปลว่า
ความเสมอภาค,ความยุติธรรม
ตุลยชฎา แปลว่า
ความสมดุลของเครื่องสวมศีรษะ
ตณุภัทร แปลว่า
ตรีวรัตน์ แปลว่า
ไตรรัตน์ แปลว่า
แก้ว ๓ ประการ
เตโชวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดุจไฟ
ตราวุธ แปลว่า
เครื่องหมายแห่งอาวุธ,มีปัญญาเป็นเครื่องหมาย
ตนุวร แปลว่า
ความประเสริฐแห่งตน
ตรีธนา แปลว่า
ทรัพย์ ๓ ประการ
ตรีทิพย์นิภา แปลว่า
ของสวรรค์ ๓ ประการที่งดงามยิ่ง
ตรีธิดา แปลว่า
บุตรสาวทั้ง ๓
ต่อเกียรติ แปลว่า
สร้างชื่อเสียง
ตรียาภรณ์ แปลว่า
ตรีทิพยนิภา แปลว่า
เหมือนมีสามตา
ตุลย์ญาดา แปลว่า
ปราชญ์ผู้เที่ยงธรรม
ตรีชฎารัศมิ์ แปลว่า
รัศมีจากชฎาทั้งสาม
ไตรสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จสามประการ
ต่อศักดิ์ แปลว่า
เพิ่มอำนาจ
เตชัส แปลว่า
เดชหรืออำนาจ
ไตรเทพ แปลว่า
เทวดาทั้งสาม
เติมพงศ์ แปลว่า
ผู้เพิ่มเชื้อสาย
โตนนท์ แปลว่า
ความยินดีอันยิ่งใหญ่
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี