");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 14801-14900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปฐมเดช แปลว่า
อำนาจแรก
อันน์ แปลว่า
ข้าว
ธนะพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์, วงศ์ตระกูลที่มีทรัพย์
สืบตระกูล แปลว่า
ผู้สืบทอดเชื้อสาย
ไพบูลย์ แปลว่า
ความเต็มเปี่ยม ความเต็มที่
วรากร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ
อารักษ์ แปลว่า
การป้องกัน, ความคุ้มครอง, ความดูแล
อาดา แปลว่า
[อารดา]
วิสุทธิเทวา แปลว่า
เทวดาที่บริสุทธิ์
เพ็ญทิพย์ แปลว่า
เทวดาที่เต็มเปี่ยม
ิอำนาจ แปลว่า
สิทธิ
อนงค์วรรณ แปลว่า
หญิงที่มีผิวพรรณดี
นัทธมน แปลว่า
ใจที่ผูกพันกัน
ปัณณภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งตำรา
ธรรมิตา แปลว่า
ผู้มีธรรมะ
พงศ์ศักดิ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
ธิดาทิพย์ แปลว่า
ลูกสาวของเทวดา, ลูกสาวผู้เก่งกล้า
พงษ์อมร แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
สิรินารถ แปลว่า
[สิรินาถ]
เทพ แปลว่า
เทวดา
เข็ม แปลว่า
เหล็กแหลมสำหรับเย็บหรือกลัด
สมฤทัย แปลว่า
ดั่งใจคิด
ประไพพิศ แปลว่า
งดงามน่ามองยิ่ง
นับพลอย แปลว่า
นับพลอย
สายใจ แปลว่า
ทายาทที่รักมากดุจดวงใจ
ก้อย แปลว่า
นิ้วก้อย
สายรุ้ง แปลว่า
รุ้งที่ทอดเป็นสาย
พัฒนพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
นพวรัชญ์ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ ๙ ประการ
ประกอบ แปลว่า
เอาชิ้นส่วนต่าง ๆ มารวมหรือคุมกันเข้าเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ, ทำ
ประจวบ แปลว่า
จําเพาะพอดี สบเหมาะ บังเอิญพบ
พรนันท์ แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ, ยินดีในสิ่งประเสริฐ
สำราญ แปลว่า
มีความสุข
สุขิตา แปลว่า
ผู้มีความสุข
พิมพ์วิไล แปลว่า
แบบอย่างแห่งความงดงาม
ณัฐฐ์ศศิ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เปรียบดั่งดวงจันทร์
เมธาวิทย์ แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
พงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูล
สุภัทรา แปลว่า
ประเสริฐดี
ณิสาภรณ์ แปลว่า
ค้้ำจุนผู้มีปัญญามาก,ผู้ประดับตนด้วยความรู้ที่ยิ่งใหญ่
โสมอาภา แปลว่า
แสงจันทร์
สิรินพัตร์ แปลว่า
ผ้ามงคล
ธนะกิจ แปลว่า
งานที่ทำให้เกิดทรัพย์
ณพัชกานต์ แปลว่า
ผู้ที่รักความรู้ที่อยู่ในกรอบ
อุษณี แปลว่า
[อุษณีย์]
วารุณี แปลว่า
เทวีแห่งเหล้า
เอื้ออัจฉรา แปลว่า
นางฟ้าผู้เอื้อเฟื้อ
ณิชชานันท์ แปลว่า
ยินดีในการเกิดอันบริสุทธิ์
พุทธวิดา แปลว่า
ผู้รู้แจ้ง
ปริมฤดี แปลว่า
ความรักครั้งแรก
ศรี แปลว่า
งดงาม, เป็นมงคล
พิมพกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและเป็นแบบอย่าง
สิรินพร แปลว่า
ประเสริฐและเป็นมงคล
สุรเดช แปลว่า
อำนาจของเทวดา, มีอำนาจมาก
ธันยกานต์ แปลว่า
ความรักที่นำมาซึ่งความเจริญ
ปิยะรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันเป็นที่รักยิ่ง, ความรักที่มีค่ายิ่ง
เอลิตา แปลว่า
[อลิตา]
ปุณณภา แปลว่า
แสงสว่างที่เต็มบริบูรณ์
นนท์นรัฐ แปลว่า
คนที่มั่นคงในความสุข
นิศรา แปลว่า
[ณิศรา]
วิศัลย์ศยา แปลว่า
อยู่อย่างไม่มีทุกข์โศก
สุทิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
นิพล แปลว่า
ไม่มีกำลัง->[นิพนธ์]
วนพร แปลว่า
ป่าไม้ที่ประเสริฐ
ปิยะบุตรี แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นที่รักยิ่ง
ประภาลักษณ์ แปลว่า
แสงสว่างที่มีลักษณะดี
สิรินตา แปลว่า
ตางาม
ณธัชพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีปัญญาเป็นธงชัย
ธนานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในทรัพย์
ณัฏฐ์วริน แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์, นักปราชญ์ที่เป็นเลิศ
นุชรดี แปลว่า
หญิงสาวที่มีความสุข
วชิรวิทย์ แปลว่า
มีความรู้ดุจเพชร
กตตน์ แปลว่า
การแสดง, การรายงาน
วิชิต แปลว่า
ผู้ชนะ
นิวัฒน์ แปลว่า
ไม่เจริญ->[นิวัติ]
สายัณ แปลว่า
[สายัณห์]
พิชชากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้
เอกณัฐ แปลว่า
ปราชญ์ผู้เป็นหนึ่ง
สมคิด แปลว่า
ดั่งใจนึก
วิมลลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่บริสุทธิ์
อนุชิต แปลว่า
ผู้ชนะเสมอ, ผู้ชนะเนือง ๆ
อัครยา แปลว่า
สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
ธนัยนันท์ แปลว่า
ความยินดีของผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์
สปราณี แปลว่า
มีชีวิต
มุก แปลว่า
ชื่อหอยทะเลชนิดหนึ่ง
วีรวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้กล้าหาญ
วนิณ แปลว่า
ผู้เป็นหนี้ต่อป่าไม้
อัญชลิกา แปลว่า
สตรีเคารพต่อความรู้, สตรีที่นอบน้อมต่อความรู้
สุนัดดา แปลว่า
หลานสาวที่ดี
วันพิธา แปลว่า
วันและชนิด
ปัญญาวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในปัญญา
ธันยภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในการเลี้ยงดู
ปุญยาพร แปลว่า
ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
แพรรัมภา แปลว่า
ผ้าแพรของนางฟ้า
ณัฐธนพล แปลว่า
กำลังแห่งทรัพย์ของนักปราชญ์
ณวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้มีปัญญา, วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
วัธน์ธนินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์ที่มีความเจริญ
วัสธนินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์และสายฝน
วัธนินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเจริญ
พัชรวลัย แปลว่า
กำไลเพชร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี