");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 14701-14800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปุญญาดา แปลว่า
หญิงผู้มีบุญ
วิมลมาศ แปลว่า
ทองคำบริสุทธิ์
วรรณนิษา แปลว่า
[วรรณิศา]
อำพร แปลว่า
[อัมพร]
อภิโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองมาก
ณฐภาดา แปลว่า
น้องชายที่เป็นนักปราชญ์
พิทักษ์ชฎา แปลว่า
ผู้ปกป้องชฎา, ผู้ปกป้องสิ่งสูงสุด
เอกธนัช แปลว่า
เกิดจากทรัพย์อันเป็นหนึ่ง
อุทุมพร แปลว่า
ชื่อมะเดื่อชนิดหนึ่ง,พระนามพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๓๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา
วชิรกร แปลว่า
ช่างเพชร, ผู้สร้างเพชร, ผู้สร้างความเข้มแข็ง
วิชญ์ธาวินท์ แปลว่า
ผู้มีไหวพริบเหมือนนักปราชญ์
นัชชดา แปลว่า
มีความเป็นตัวเองมาก
สุวารีวัลย์ แปลว่า
สายน้ำที่ดี
นิรดา แปลว่า
ผู้ที่ไม่มีความยินดีแล้ว
นิรันดา แปลว่า
ผู้ไม่ถึงที่สุด
ประทุมมา แปลว่า
[ประทุม]
สัตยะ แปลว่า
ความซื่อสัตย์
ธิดาพร แปลว่า
ลูกสาวที่ประเสริฐ
ธารทิพย์ แปลว่า
น้ำจากสวรรค์
สุวรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องสิ่งที่ดี
สันตกฤษณ์ แปลว่า
พระกฤษณะผู้มีความสงบ
นิลชายา แปลว่า
ภรรยาที่มีนิล, นิลของภรรยา
กฤษฎ์ แปลว่า
ข้าวกล้า
พิชัย แปลว่า
ผู้ชนะ
นันทิกร แปลว่า
ผู้สร้างความสุข
ปิยาปภัสร์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์
พัชราภา แปลว่า
แสงเพชร
เพ็ญนีติ์ แปลว่า
ผู้เต็มเปี่ยมด้วยระเบียบแบบแผน
ณิชามาศ แปลว่า
ทองคำที่บริสุทธิ์
พิรัญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ได้ด้วยความกล้าหาญ
พิยดา แปลว่า
ผู้มีความเพียร
ปรมะ แปลว่า
ประเสริฐ, ยอดเยี่ยม, สูงสุด
วนัฐศยา แปลว่า
ผู้อาศัยอยู่ในป่าที่มั่นคง
วิรันดา แปลว่า
กล้าหาญที่สุด
พรชิตา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความดี ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ
ณัฏฐนิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จเหมือนนักปราชญ์
ณัฐพิชฐา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงในความรู้เหมือนนักปราชญ์
อาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับ
วรรธนภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเจริญ
นราวิชญ์ แปลว่า
คนผู้มีความรู้
วรารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ประเสริฐ
สุธินันท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
วิลา แปลว่า
งดงาม
สินา แปลว่า
เงิน
สิทธิศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่ทำให้สำเร็จ
สิทธิพร แปลว่า
พรที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
ประสิทธิชัย แปลว่า
ประสบความสำเร็จในการรบ
นนทพร แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
ดนัย แปลว่า
ลูกชาย
ธนวัน แปลว่า
วันที่มีทรัพย์
ปภัสศรา แปลว่า
ศรที่มีแสงสว่าง
เปรมณิช แปลว่า
ความสุขที่บริสุทธิ์
อทิตยา แปลว่า
[อาทิตยา]
เนตรนภา แปลว่า
ตางามดุจฟ้า
พิชเญศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักปราชญ์
วัชระวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความเข้มแข็งเหมือนเพชร
นุชจรี แปลว่า
หญิงสาวที่ฉลาดเฉียบแหลม,น้องสาวที่ฉลาดเฉียบแหลม
สิริมาศ แปลว่า
ทองคำที่งดงาม
นภัฐ แปลว่า
มั่นคงเหมือนท้องฟ้า
แพ แปลว่า
ไม้ไผ่หรือซุงหรือท่อนเหล็กกลวง เป็นต้นที่ผูกมัดเรียงติดกันมาก ๆ สําหรับใช้เป็นพาหนะทางนํ้า หรือล่องมาขาย
ณฐชนพร แปลว่า
คนที่ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
สิทธิพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประสบผู้ความสำเร็จ
สุราวัลย์ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายเทวดา
พรรณนิดา แปลว่า
เชื้อสายที่อบรมมาดี
ธมล แปลว่า
งดงาม
สุดาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของลูกสาว, ผู้ค้ำจุนลูกสาว
วชิราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับเพชร
สัญญา แปลว่า
ความจำ,คำมั่น
ปานิชาติ แปลว่า
[ปาณิชาติ]
พัทธ์วริน แปลว่า
ผู้ที่มีความผูกพันอันประเสริฐ
ณทิชชา แปลว่า
ความรู้ที่เกิดขึ้นสองครั้ง
ณัฏฐิจิรา แปลว่า
มั่นคงเหมือนนักปราชญ์
อธิษฐ์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาความยิ่งใหญ่,ผู้รักความก้าวหน้า
อุทัย แปลว่า
การเกิดขึ้น
อิงค์กฤษณ์ แปลว่า
ท่าทางของพระกฤษณะ
เม แปลว่า
มารดา
อลิตา แปลว่า
มีผึ้ง
อรรณพ แปลว่า
ทะเล มหาสมุทร
สมชาย แปลว่า
ผู้กระทำตนเหมาะสมกับการเกิดมาเป็นชาย
วินทภัทร์ แปลว่า
ผู้พบสิ่งประเสริฐ
พรณภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาอันประเสริฐ
สิรินทรา แปลว่า
มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
วรดา แปลว่า
ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ
วริศยา แปลว่า
[วริศรา]
พรนภัส แปลว่า
พรจากฟ้า, ฟ้าที่งดงาม
ณิชกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่บริสุทธิ์
นภวัส แปลว่า
ฝนจากฟ้า
สุฐิชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงดี
พรรณ แปลว่า
ผิวพรรณ, วงศ์ตระกูล
วาสินี แปลว่า
อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง
พัชรมัย แปลว่า
สำเร็จด้วยเพชร
ธารธารา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสายน้ำ
แสวง แปลว่า
เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา
พรหมพรต แปลว่า
ผู้มีความประพฤติอันบริสุทธิ์
ปราณปัญญ แปลว่า
ผู้ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต
พงศ์สิริ แปลว่า
ผู้ที่เจริญด้วยวงศ์ตระกูล
อธิษฐาน แปลว่า
ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งจิตปรารถนา ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
สุพรทิพย์ แปลว่า
ผู้ที่ดีด้วยพรของเทวดา
นิภาธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเท่าเทียม
อนุศรา แปลว่า
ศรขนาดเล็ก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี