");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 14401-14500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อัยรา แปลว่า
[ไอยรา]
อนันต์โชติ แปลว่า
รุ่งเรืองหาประมาณมิได้
พรธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ที่เป็นเลิศ
ปริชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมารอบๆ
สุชาวดี แปลว่า
ผู้เกิดมาดี
อัครภาวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่
ปณิชา แปลว่า
ผู้มีความปราดเปรื่อง
ธนัชเชษฐ แปลว่า
ประเสริฐกว่าทรัพย์
ธเดช แปลว่า
อำนาจของพระเจ้าแผ่นดิน
พิษณุพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายพระนารายณ์
สมเจตน์ แปลว่า
ได้ดั่งใจคิด
พิชชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
ชิศ แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
สุปัญโญ แปลว่า
ผู้มีปัญญาดี
สุภิญโญ แปลว่า
ผู้รู้ดี
อติเทพ แปลว่า
เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
ปัญญ์ แปลว่า
ปัญญา, ความรู้รอบ
สุปัญญ์ แปลว่า
มีปัญญาดี
ปัญญ์วดี แปลว่า
มีปัญญา
อภิปัญญ์ แปลว่า
มีปัญญามาก
อรรถยุทธ แปลว่า
การต่อสู้เพื่อผลประโยชน์
ไพรวัน แปลว่า
ป่าไม้
อชิรญา แปลว่า
ผู้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
แจ่ม แปลว่า
ใส, กระจ่าง, ชัดเจน, ไม่มัวหมอง
กล้วย แปลว่า
ต้นกล้วย, ง่ายมาก
วิชญาพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
พรรุจา แปลว่า
ความงดงามอันประเสริฐ
กัณณ์ แปลว่า
หู
ฐนกร แปลว่า
ผู้สร้างความมั่นคง
พิตรพิบูลย์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มาก
สุธินี แปลว่า
นักปราชญ์
สวัสดี แปลว่า
ความดี, ความเจริญ
ธีรพิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มากเหมือนนักปราชญ์
พีรดนย์ แปลว่า
ลูกชายผู้กล้าหาญ
วิวรรธน์ แปลว่า
เจริญมาก
ใหม่ แปลว่า
เพิ่งมี, ไม่ผ่านการใช้
ปัฐยา แปลว่า
[พัทยา]
สหชัยชนะ แปลว่า
มีชัยชนะร่วมกัน
พราว แปลว่า
แวววาว
สัจจา แปลว่า
ความจริง
อิสยาภรณ์ แปลว่า
[อิสริยาภรณ์]
พลวัต แปลว่า
สิ่งที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ และมีความสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยพลังในตัวเอง
อิสรียาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับยศ
สินาท แปลว่า
[สินาถ]
สิวาพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐที่ปราศจากกิเลส
สุวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญยิ่ง
สกลสุภา แปลว่า
ความดีอันเต็มเปี่ยม
สรณีย์ แปลว่า
เป็นที่พึ่ง
สุวชา แปลว่า
ผู้เกิดมาดี
อัศรี แปลว่า
คมของกระบี่
วรรณ์ลดา แปลว่า
เชื้อสายของวงศ์ตระกูล
จัน แปลว่า
ต้นจัน
วิไล แปลว่า
งาม
อังคนา แปลว่า
สตรี
พงษ์ศิริ แปลว่า
ผู้ที่งดงามด้วยวงศ์ตระกูล
ธัชพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เป็นดั่งธงชัย
เสือ แปลว่า
สัตว์สี่เท้า ดุร้าย รูปคล้ายแมว แต่ตัวใหญ่กว่ามาก กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
สุดาวรรณ แปลว่า
ลูกสาวผู้มีผิวพรรณดี
ปารย์ปิยรัตน์ แปลว่า
ผู้ที่สามารถุเป็นที่รักอันมีค่า
วรกิจ แปลว่า
งานที่ประเสริฐ
พวงพะยอม แปลว่า
ช่อของดอกพะยอม
อ้อม แปลว่า
อ้อมกอด
สมเพชร แปลว่า
เสมอด้วยเพชร
พิชามญช์ แปลว่า
[พิชามญชุ์]
อภิภาดา แปลว่า
พี่ชายที่ยิงใหญ่
ชิต แปลว่า
ชนะแล้ว
วรรณภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งวงศ์ตระกูล
วรุณยุพา แปลว่า
หญิงสาวผู้สร้างความชุ่มชื่น
เสรี แปลว่า
มีสิทธิทำหรือคิดได้ตามใจตัว โดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
วิลาวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
พรรณนารา แปลว่า
แสงสว่างของวงศ์ตระกูล
ปรม แปลว่า
อย่างยิ่ง
พิณทิพย์ แปลว่า
พิณของเทวดา
พศสินี แปลว่า
หญิงที่มีอำนาจ
ธนกฤษณ์ แปลว่า
ทรัพย์ของพระกฤษณะ
ธรณัส แปลว่า
เข้มแข็ง, สามารถ, มีอำนาจ
พัฒน์ธนศักดิ์ แปลว่า
ผู้เจริญในอำนาจแห่งทรัพย์
ปภัสรากาญจน์ แปลว่า
แสงทอง
ปุลาพร แปลว่า
ประเสริฐมาก
ปรัฐ แปลว่า
ธนทรัพย์ แปลว่า
ทรัพย์สมบัติ
ธเนศพล แปลว่า
กำลังของเจ้าแห่งทรัพย์
ธเนศพน แปลว่า
ป่าไม้ที่เป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ธนาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์
อรกานต์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
สิทธิดา แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จ
ปรินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
นก แปลว่า
ชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่น มี ๒ เท้า ๒ ปีก และมีขนปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว
อังคณา แปลว่า
นาง, ผู้หญิง
อภิษฎา แปลว่า
เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
วสุธา แปลว่า
แผ่นดิน
เอกวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่เป็นที่หนึ่ง
ไพฑูรย์ แปลว่า
ชื่อพลอยสีเหลือง แกมเขียว มีน้ำเป็นรุ้งกลอกไปมา
กัณห์ แปลว่า
ดำ
พัชรีย์ แปลว่า
เพชร
สรินยา แปลว่า
ยาเทวดา
อัฏฐพรหม แปลว่า
พรหมทั้ง ๘, ความบริสุทธิ์ ๘ ประการ
พจน์วรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล่าว
สรสิรธรรม แปลว่า
เทวดาที่มีคุณธรรมสูงสุด
พสิกา แปลว่า
ผู้ว่านอนสอนง่าย ผู้อยู่ในโอวาท
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี