");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 14001-14100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วุฒิ แปลว่า
ภูมิรู้ ความเจริญ ความงอกงาม ความเป็นผู้ใหญ่
กันต์ แปลว่า
น่ารัก น่าพอใจ
แมน แปลว่า
สวรรค์
รุ่ง แปลว่า
ระยะเวลาตอนเริ่มแรกแห่งวัน
ชัช แปลว่า
นักรบ, ทหาร
ปรานต์ แปลว่า
ที่สุด
จรณ์ แปลว่า
ความประพฤติดี
ตาบ แปลว่า
เครื่องประดับรอบคอหรืออกเป็นแผ่น
วิทย์ แปลว่า
ความรู้
กลอย แปลว่า
คล้อย ร่วม, ชื่อพืชหัวชนิดหนึ่ง
โภชน์ แปลว่า
อาหาร
ภณ แปลว่า
พูดหรือกล่าว
ศร แปลว่า
อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง
ศรณ์ แปลว่า
ที่พึ่ง
เชือน แปลว่า
ช้า นาน
กัญจน์ แปลว่า
ทองคำ
โชค แปลว่า
โชคชะตา
นิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จ, สมบูรณ์, จุดหมายปลายทาง
กรณ์ แปลว่า
การกระทำ
กฤษฎิ์ แปลว่า
ฉลาด
กฤตย์ แปลว่า
เกียรติ
กฤศ แปลว่า
เล็ก บาง น้อย
กฤษณ์ แปลว่า
พระกฤษณะ
กัปปน์ แปลว่า
ความคิดริเริ่ม
กาจน์ แปลว่า
ป้อมปราการ
กานต์ แปลว่า
น่ารัก น่าพึงใจ
กิตตน์ แปลว่า
การแสดง การรายงาน
กุญช์ แปลว่า
งานช้าง บรรณศาลา
กุนต์ แปลว่า
ทวน ศรคู่
เกตุ แปลว่า
ธง ดาวดวงหนึ่งในราศีจักร
ขัมน์ แปลว่า
ความอดทน
เขม แปลว่า
ความสุข ความเกษม
ปราย แปลว่า
ซัด หว่าน สาดให้กระจายไป
โสภา แปลว่า
สวยงาม
ณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์
ศักย์ แปลว่า
อำนาจทางไฟฟ้า
วรรณ แปลว่า
ผิวพรรณ, วงศ์ตระกูล
ณัฏฐสินี แปลว่า
หญิงผู้ฉลาด,สตรีที่เป็นนักปราชญ์
กร แปลว่า
ผู้สร้าง ผู้ทำ แสงสว่าง
พลอย แปลว่า
หินอัญมณี
กรรณ์ แปลว่า
ใบหู
นาค แปลว่า
ผู้ประเสริฐ,คนผู้ที่ไม่กลับมาทำความชั่วที่ละได้แล้วอีก คือ พระอรหันต์, คนที่เตรียมบวช,งูใหญ่
หยก แปลว่า
หินหยก
ปราณ แปลว่า
ลมหายใจ
ทราย แปลว่า
วัตถุที่เป็นเศษหินขนาดเล็ก มีลักษณะซุยร่วนไม่เกาะกัน
นาท แปลว่า
บรรลือ
ปราณต์ แปลว่า
[ปรานต์]
พิมพ์ แปลว่า
รูป, รูปร่าง, แบบ
ณพัฒน์ แปลว่า
ผู้งอกงามในความรู้
อริยา แปลว่า
ผู้ดี, ผู้ประเสริฐ
พนิษฐา แปลว่า
ใจกว้าง
ณภพ แปลว่า
แผ่นดินแห่งความรู้
เหล่า แปลว่า
พวก, หมู่
ชินาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งชัยชนะ
หงส์ แปลว่า
นกในนิยาย เป็นพาหนะพระพรหม
พงศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
พุทธิวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติด้วยความรู้แจ้ง
พุทธิวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในความรู้แจ้ง
พีรวิชญ์ แปลว่า
มีความเพียรในความรู้
ธรรศ แปลว่า
ความกล้าหาญ ความอหังการ
พีระวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความกล้าหาญ
อุทิสา แปลว่า
เจาะจง
พรรณนิภา แปลว่า
ผิวพรรณงาม
พร แปลว่า
คําแสดงความปรารถนาให้ประสบสิ่งที่เป็นสิริมงคล, ประเสริฐ
เพชรา แปลว่า
เพชร
ขวัญ แปลว่า
เป็นที่รักยิ่ง
พิมพ์นิภา แปลว่า
งดงามเสมอ
ณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์
โชตน์ แปลว่า
โชติช่วง
พิทักษ์ แปลว่า
ปกป้อง
พรสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่ประเสริฐ
น้อย แปลว่า
ไม่มาก
พุทธิเวธน์ แปลว่า
ผู้มีปัญญารู้รอบ
พรปาลิน แปลว่า
ผู้รักษาสิ่งประเสริฐ
ริน แปลว่า
มาเรื่อยๆไม่ขาดสาย
มิตร แปลว่า
เพื่อน, สหาย
พรรณดา แปลว่า
ผู้มากด้วยผู้สืบสกุล
พัฒน แปลว่า
ความเจริญ
พรจรัส แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
พัชรพล แปลว่า
กำลังแห่งเพชร, ผู้มีกำลังอันเข้มแข็ง
พิษณุ แปลว่า
พระนารายณ์
เสา แปลว่า
ไม้หลัก, ไม้สำหรับปักทำเป็นหลัก
สกุลรัตน์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีคุณค่า
พลภัท แปลว่า
ผู้มีกำลังที่ประเสริฐ
พัทธรศยา แปลว่า
[พัทรศยา]
พิพรรษพร แปลว่า
ผู้เป็นเลิศดุจสายฝนอันแสนวิเศษ
พิชญาพา แปลว่า
ผู้นำพานักปราชญ์
พรรณพัชร แปลว่า
เพชรของวงศ์ตระกูล
พลภัทร์ แปลว่า
ผู้มีกำลังอันประเสริฐ
พิธชญาภา แปลว่า
ชนิดของแสงสว่างแห่งความรู้
พลภัส แปลว่า
ผู้เป็นดั่่งแสงสว่างและทรงพลัง
สุวพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประเสริฐ
พิชยาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งชัยชนะ
สุริยา แปลว่า
พระอาทิตย์
สพัชญ์นันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
พงศ์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
เวียน แปลว่า
อาการที่ของสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ของอีกสิ่งหนึ่ง
เพชราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร
น่าน แปลว่า
ย่าน เขต
สิริวิมล แปลว่า
งดงามและบริสุทธิ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี