");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 13701-13800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
โชคอานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโชค
ชัยยนันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในชัยชนะ
ชลฤดี แปลว่า
สายน้ำอันน่ายินดี
โชติภัทร แปลว่า
ความประเสริฐอันรุ่งเรือง
โชติพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันรุ่งเรือง
ชนัญญ์ธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งคนที่มีความรู้
ชลเดช แปลว่า
อำนาจแห่งน้ำ
ชญาณ์รัชช์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นสมบัติ
โชคทวี แปลว่า
โชคที่เพิ่มขึ้น
ชยาวัฒน์ แปลว่า
เจริญในชัยชนะ
เชษฐ์ทิวัตถ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จอันประเสริฐและยิ่งใหญ่
ช้างเผือก แปลว่า
ช้างมงคล
ชลิญญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับน้ำ
โชติพัชร์ แปลว่า
เพชรที่รุ่งเรือง
ชุติภาณี แปลว่า
ผู้บอกกล่าวอันรุ่งเรือง
ขัตติยวดี แปลว่า
นางกษัตริย์
ชูพงษ์ แปลว่า
้ยกย่องวงศ์ตระกูล,ผู้เชิดชูวงศ์ตระกูล
ชัชพงค์ แปลว่า
[ชัชพงศ์]
ชลภัชร แปลว่า
[ชลภัทร]
ชลภัทร แปลว่า
ประเสริฐดุจสายน้ำ
ชะลอ แปลว่า
ทําให้ช้าลง, ทําให้ช้าลงเพื่อรอ
เชษฐากรณ์ แปลว่า
การกระทำอันยิ่งใหญ่
ชนะวินท์ แปลว่า
พบชัยชนะ
ชัชเวช แปลว่า
หมอที่รักษาทหาร,แพทย์ทหาร
ชัยชุมพล แปลว่า
รวมพลเพื่อชัยชนะ, รวมกำลังเพื่อชัยชนะ
ชนน์ศรัณย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของชีวิต
ชวชญา แปลว่า
ผู้มีเชาว์ปัญญา
ชมภู่ แปลว่า
มองภู่
ชลัมภ์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดในน้ำ
ชโยทิต แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยชัยชนะ, ผู้มีชัยชนะอันรุ่งเรือง
ชลลัดดา แปลว่า
สายน้ำ
ชัยนรงค์ แปลว่า
ผู้มีส่วนกับชัยชนะ
ชัชชานุช แปลว่า
หญิงที่เกิดจากนักรบ
ชนารัสมิ์ แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างแห่งปวงชน
ชัยย์พล แปลว่า
กำลังแห่งชัยชนะ
ชรินทร์ดา แปลว่า
แม่น้ำ
เชาวรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ชลัท แปลว่า
ผู้ให้น้ำ คือ เมฆฝน, ทะเล
ชลทวีวัฒน์ แปลว่า
สายน้ำที่เจริญเพิ่มขึ้น
ไชยพัฒน์ แปลว่า
เจริญและดีกว่า
ชัชพร แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในการเป็นนักรบ,ผู้เป็นเลิศในความกล้าหาญ
ชฎาศิร์กานต์ แปลว่า
ชฎาที่รักมาก,ผู้ที่เป็นที่รักเสมอชีวิต
ชวัลณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ชนกชนัน แปลว่า
บิดาผู้ทำให้เกิด,บิดาผู้ให้กำเนิด
ชินวร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยชัยชนะ
ชิษณุพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยชัยชนะ
ไชยวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ที่ดีกว่า,ผู้ดีกว่าวงศ์ตระกูล
ชัญพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความรู้,ผู้มีปัญญา
ชินนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในชัยชนะ
ชัญญ์ฐิตา แปลว่า
นักปราชญ์
ชลทัย แปลว่า
ผู้ให้สายน้ำ หมายถึง เมฆ ทะเล
ชณิดา แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญามาก,ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ชญกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้
ชยต แปลว่า
[ชยุต]
ชินพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชัยชนะ
ชัญญ์ฐกาญจน์ แปลว่า
ความรู้ที่มั่นคงดุจทองคำ
ชมพูพันธุ์ทิพย์ แปลว่า
ชื่อไม้ดอกยืนต้นชนิดหนึ่ง
ชมภาณี แปลว่า
คำพูดอันน่าชื่นชม
ชวินทร์วุฒิ แปลว่า
เจ้าแห่งปัญญาและไหวพริบ,นักปราชญ์
ชัชวาล แปลว่า
รุ่งเรือง
ชัยฤกษ แปลว่า
เวลาอันเหมาะสมที่ทำให้เกิดชัยชนะ
ชนุรัฐ แปลว่า
ชยุตร แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันสูงสุด
ชนินกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชลัช แปลว่า
ผู้เกิดจากน้ำ
ชลารักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาแม่น้ำ
ชณชล แปลว่า
ผู้เกิดมามีความรู้เรื่องน้ำ
ชัชพน แปลว่า
หมู่ทหาร
ชนุตม์ณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคงเหนือกว่าคนทั้งหลาย
ชาณิศา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นใหญ่ในปัญญา,นักปราชญ์
ชลสรวง แปลว่า
สายน้ำสวรรค์
ชลชิรา แปลว่า
ผู้มีความชำนาญเรื่องน้ำ,ผู้มีความสามารถเรื่องน้ำ
ชลลิตา แปลว่า
ผู้เกิดมามีเสน่ห์
ชุติสันต์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความสงบ
ชยยศ แปลว่า
เกียรติที่ทำให้ชนะ
โชตยากร แปลว่า
ชยดล แปลว่า
ผู้ทำให้มีชัยชนะ
ชลัชรดา แปลว่า
การเกิดขึ้นของสายน้ำที่น่ายินดี
ชัยณัฎฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีชัยชนะ
ชนุตม์ แปลว่า
ยอดคน, คนที่สูงสุด
ชณัญธิดา แปลว่า
[ชนัญธิดา]
ชณันธร แปลว่า
[ชนันธร]
ชนัญดา แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้มาก,นักปราชญ์
ชยภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยชัยชนะ
ชรีรัตนฺ์ แปลว่า
น้ำที่มีคุณค่า
ชนรดา แปลว่า
ความยินดีของคนทั้งหลาย
ชนณดา แปลว่า
คนที่มีความรู้มาก
ชัญญาภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
ชนิตสิริ แปลว่า
งดงามดุจมารดา
ชมรุ้ง แปลว่า
ดูรุ้ง,ผู้ที่มีความชื่นชอบรุ้ง
ชื่นรุ้ง แปลว่า
ผู้มีความชื่นชอบรุ้ง
เชาว์วรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยเชาว์ปัญญา
ชนะชลทวี แปลว่า
ผู้ชนะสายน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ
ชินวุฒิ แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งชัยชนะ
ชนินันท์ แปลว่า
คนที่มีความสุข
ชญานิษฐ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จด้วยปัญญา
เชฏฐโชค แปลว่า
โชคอันยิ่งใหญ่
ชาทัศ แปลว่า
เกิดสิบครั้ง
ชย์ญาทิพย์ แปลว่า
ความรู้ของเทวดาที่นำมาซึ่งชัยชนะ,ชัยชนะที่เกิดจากผู้มีความรู้มาก
โชคสมพงษ์ แปลว่า
ชะตาต้องกัน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี