");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 13601-13700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
โชติชนิด แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรุ่งเรือง
ชัญญนัท แปลว่า
[ชัญญานัทธ์]
ชัยนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในชัยชนะ
ชุติณัท แปลว่า
ผู้ให้ความรู้อันรุ่งเรือง
ชณันชิดา แปลว่า
[ชนัญชิดา]
ไชยภพ แปลว่า
ผู้ดีที่สุดในแผ่นดิน
ชนนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชิโณ แปลว่า
[ชิโน]
ชูขวัญ แปลว่า
มิ่งขวัญที่น่ายกย่อง
ชณัดดา แปลว่า
[ปนัดดา]
ไชยกฤตย์ แปลว่า
ผู้มีเกียรติ
ชัญชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดความรู้
ชานล แปลว่า
เกิดแสงสว่าง
ชีรยุทธ์ แปลว่า
ผู้ทำการรบด้วยความว่องไว
เชาวลิตร์ แปลว่า
[ชวลิต]
ชรัลสรณ์ แปลว่า
ชัชธิพงศ์ แปลว่า
ผู้เป็นเชื้อสายของนักปราชญ์และนักรบ
ชยุติ แปลว่า
แสงสว่าง
ชยานิศ แปลว่า
คืนแห่งชัยชนะ
ชิดชม แปลว่า
แนบชิด
ชนสรณ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชมพู แปลว่า
สีชมพู,ต้นหว้า
โชติมณี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองเหมือนแก้วมณี
เชาวฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจอันเกิดจากปัญญา
เชาวฤทธิ แปลว่า
อำนาจอันเกิดจากปัญญา
ชนิภากนิษฐ์ แปลว่า
น้องสาวผู้รุ่งเรือง,หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
โชคิมณี แปลว่า
[โชติมณี]
ชรัญธิดา แปลว่า
หญิงผู้มีความรอบรู้เรื่องน้ำ
ชญานิล แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับนิล
ชนต์ชนก แปลว่า
[ชนชนก]
ชัยพฤกษ์ แปลว่า
ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง
โชตินันท์ แปลว่า
ผู้ที่ยินดีในความรุ่งเรือง
ชญาพัฏฐ์ แปลว่า
เชษธิราช แปลว่า
[เชษฐาธิราช]
ชีวรัต แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นอยู่
เชษฐาธิราช แปลว่า
พระราชาผู้ยิ่งใหญ่
ชานุช แปลว่า
การเกิดของน้องสาว
ชญาณิษฐ์ แปลว่า
[ชญานิษฐ์]
ชมพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
ชาลีฟ แปลว่า
ํชัยภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยชัยชนะ
ชินณธร แปลว่า
ผู้ชนะและทรงไว้ซึ่งความรู้
ชัญญานัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความรู้
ชีรภา แปลว่า
ผู้มีความสามารถและมีความความรุ่งเรือง,ผู้มีความสามารถและเป็นแสงสว่างนำทาง
ชลธิสา แปลว่า
ทะเล
ชลทิศา แปลว่า
ทิศแห่งน้ำ
ชุติมดี แปลว่า
ผู้รุ่งเรือง
ชณัฏฐา แปลว่า
การเกิดขึ้นของนักปราชญ์
ชลสรณ์ แปลว่า
เป็นที่พึ่งแห่งน้ำ,สายน้ำอันเป็นที่พึ่ง
ชื่นจิตร แปลว่า
ความงามอันน่าชื่นใจ,ชื่นใจ
ชานิกา แปลว่า
[ชนิกา]
ชาญฉกาจ แปลว่า
มีความชำนาญมาก
ชญภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
โชติชัย แปลว่า
ชัยชนะที่รุ่งเรือง
ชินณภัทร แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความรู้อันประเสริฐ
ชัชวินทร์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นเจ้าแห่งความเร็ว,ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ชัชวินท์ แปลว่า
พบนักรบ
ชิมากร แปลว่า
ชิดาพร แปลว่า
ประเสริฐด้วยชัยชนะ,ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ
ชยวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้มีชัยชนะ
ชเนศร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ชัญญ์พัชร์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
เชอเอม แปลว่า
[เฌอเอม]
ชุมแพ แปลว่า
ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
ชิดตะวัน แปลว่า
ผู้ชนะพระอาทิตย์,ผู้อยู่ใกล้พระอาทิตย์
ชัชวิไล แปลว่า
ผู้งดงามเหมือนทหาร,ผู้มีความเป็นระเบียบ
ชบาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนชบา
ชนกัน แปลว่า
[ชนกันต์]
ชลชาติ แปลว่า
ผู้เกิดจากน้ำ
ชัยจักร แปลว่า
จักรแห่งชัยชนะ
ชญานันต์ แปลว่า
มีความรู้ไม่สิ้นสุด
ไชยพงศกร แปลว่า
ผู้สร้างเชื้อสายอันประเสริฐที่สุด,ผู้สร้างวงศ์ตระกูลให้ดีกว่า
โชติวิทย์ แปลว่า
ความรู้อันรุ่งเรือง
ชีวาทิพย์ แปลว่า
ผู้ไม่ตาย,เทวดา
ชยวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชัยชนะ
ชัญญพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบ
ชินบัญชร แปลว่า
ประตูแห่งชัยชนะ,ชื่อคาถาบทหนึ่งใช้สวดเพื่อความเป็นศิริมงคล
ชฎาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา,ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด
ชัญญากาญจน์ แปลว่า
ความรู้ที่รุ่งเรือง
ชัยธัช แปลว่า
นักรบผู้มีชัยชนะ
ชรัต แปลว่า
เกิดความยินดี
ชาวุธ แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญา
ชูตินัย แปลว่า
[ชุตินัย]
ชัยวัฒน แปลว่า
เจริญในชัยชนะ
ชุตินัย แปลว่า
ความสำคัญอันรุ่งเรือง
ชยุตพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
ชลนทีวรรณ แปลว่า
เชื้อสายแห่งสายน้ำ
เชาว์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีปัญญา
ชนันชิดา แปลว่า
ผู้ชนะคนทั้งหลาย
ช่อลดา แปลว่า
ช่อและเถา
ชราวุธ แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับน้ำ,ผู้มีปัญญาดุจดังสายน้ำ
ชลวรรต แปลว่า
การไหลเวียนของน้ำ
ชลวรรค แปลว่า
สายน้ำที่เป็นตอน
ชยปภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งชัยชนะ
ไชยบูลย์ แปลว่า
ผู้เต็มไปด้วยสิ่งที่ดีกว่า
ชัชวิชญ์ แปลว่า
ทหารผู้มีความรอบรู้
ชนัญญาณ์ แปลว่า
ผู้ที่มีปัญญาและความรอบรู้
ชุติพล แปลว่า
กำลังอันรุ่งเรือง
ชาวิช แปลว่า
เกิดความรู้,ผู้เกิดมารู้
ชวินบุตร แปลว่า
ลูกชายที่มีเชาว์ปัญญา,ลูกชายที่มีสติปัญญา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี