");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 13401-13500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชูยศ แปลว่า
ยกย่องเกียรติคุณ
ชุติกาญ แปลว่า
[ชุติกาญจน์]
ชฎาภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา,ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด
ชญานิศฐ์ แปลว่า
[ชญานิษฐ์]
ชนัญชิตา แปลว่า
ผู้ชนะคนอื่นด้วยความรู้
ชญาณ์ณพัฑ แปลว่า
[ชญาณภัทร]
ชญาณภัทร แปลว่า
ผู้เกิดมารู้ในสิ่งอันประเสริฐ,นักปราชญ์
ชุติเทพ แปลว่า
เทวดาผู้รุ่งเรือง
ชมนิตย์ แปลว่า
ผู้ได้รับการชื่นชมเสมอ
ชัยพิชิต แปลว่า
ผู้ชนะ
ชัญษา แปลว่า
[ชันษา]
ชูเตมีย์ แปลว่า
ยกย่องความชุ่มชื่นเยือกเย็น
ชลาวุฒิ แปลว่า
ความรอบรู้เรื่องน้ำ
ชลาธาร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งน้ำ หมายถึง ลำน้ำ คลอง ทะเลสาบ
ชยนันต์ แปลว่า
[ชยนันท์]
ชัชนันท์ภัทร แปลว่า
นักรบผู้ยินดีในความเจริญ
ชยนันท์ แปลว่า
ชัยชนะที่น่ายินดียิ่ง
ชัชชญาพา แปลว่า
นักรบผู้มีความรู้
ชนมล แปลว่า
[ชนกมล]
ชนะวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ชนะ
ชินกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดชัยชนะ
ชลรักษ์ แปลว่า
รักษาลำน้ำ
ชณัฐกานต์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นที่รักและเกิดมาเป็นนักปราชญ์
ชญชัช แปลว่า
นักรบที่มีความรู้
ชุลีลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของการไหว้
ชิดนัย แปลว่า
ใกล้ความสำคัญ,ชัยชนะที่สำคัญ
ชยันธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
ชมพูมุก แปลว่า
มุกสีชมพู
ชรียา แปลว่า
สายน้ำ
ชาติรส แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความไพเราะ
ชลชวฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจอันรวดเร็วของสายน้ำ
ชลฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจของน้ำ,ผู้มีฤทธิ์ในน้ำ
ชลณฤทธิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจและความรู้เรื่องน้ำ
ชรฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งสายน้ำ
ชื่นธมนต์ แปลว่า
ผู้มีความสุขจากการกำจัดมลทิน
ชัญญ์ลียา แปลว่า
ชลิดาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชลธารา แปลว่า
สายน้ำ
ชมาพร แปลว่า
แมวที่ประเสริฐ
ชิดาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ชนะ
ชุติกาญจณ์ แปลว่า
[ชุติกาญจน์]
ชุติภาต แปลว่า
น้องชายผู้รุ่งเรือง,พี่ชายผู้รุ่งเรือง
ชาณิชภัค แปลว่า
ผู้เกิดมามีโชคที่บริสุทธิ์
ชนายุทธ แปลว่า
ผู้ที่ไม่มีใครรบชนะได้
ชินกานต์ แปลว่า
ผู้ชนะในความรัก
ชุเกียรติ แปลว่า
[ชุติ์เกียรติ]
ชุติ์เกียรติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยเกียรติยศ
ชิษชิราภา แปลว่า
ชะลันตา แปลว่า
ผู้รุ่งเรือง
ชลันตา แปลว่า
ผู้รุ่งเรือง
ชลัญตา แปลว่า
[ชลันตา]
ชนิชนันท์ แปลว่า
ผู้ที่เกิดมามีความสุข
ชาญโชติชื่น แปลว่า
มีความชำนาญอันรุ่งเรืองและสดใส
ชวนากรณ์ แปลว่า
กระทำด้วยความฉลาด กระทำด้วยการใช้ปัญญา
ไชยพนธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่ดีกว่า,ผู้ผูกพันกับสิ่งที่ดีกว่า
ชัชชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของนักรบ,ผู้ที่เกิดมาเป็นนักรบ
ชนนี แปลว่า
หญิงผู้ทำให้เกิด
ชวารา แปลว่า
[ชวาลา]
ชยาวุธ แปลว่า
อาวุธที่ทำให้ชนะ
ช่อฉัตร แปลว่า
ช่อดอกที่มีดอกย่อยเกิดบริเวณรอบข้อของแกนกลาง คล้ายฉัตรเป็นวง
ชนุตน์ณัฐินี แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญาที่ดีกว่าคนทั้งหลาย
ชนัตชญาน์นันท์ แปลว่า
ประชาชนผู้ยินดีในความรู้
โชติพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
ชนุตร์ณัฏฐินี แปลว่า
ผู้มีปัญญากว่าคนทั้งหลาย
ชาญพิพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเชี่ยวชาญและความเจริญ
ชัญญาญาติกา แปลว่า
ญาติที่มีความรู้
ชาครีย์ แปลว่า
ความตื่นอยู่, ความเพียร
ชัยวัตร์ แปลว่า
ผู้ชนะในหน้าที่การงาน
ชวนัชย์ แปลว่า
ผู้ชนะด้วยปัญญา
ชลธิมา แปลว่า
ผู้รอบรู้เรื่องน้ำ,ผู้ที่มีความรู้ยิ่งยวดเกี่ยวกับน้ำ
ชิณวัชร์ แปลว่า
[ชินวัชร์]
ชลินธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ
ชลิญธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันเกี่ยวกับน้ำ
ชลัญธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้เรื่องน้ำ
ชรัญธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้เรื่องน้ำ
ชินวัชร์ แปลว่า
ชัยชนะอันเข้มแข็ง
ชนัณทร แปลว่า
ผู้มีความรู้อันเลวทราม->[ชนัณธร]
ชนัณธร แปลว่า
คนที่ทรงไว้ซึ่งความรู้
ชนัฎธร แปลว่า
[ชนัณธร]
ชินะ แปลว่า
ผู้ชนะ
ชัญญากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้
ชนม์ณกานต์ แปลว่า
ผู้รักในความรู้เท่าชีวิต
ชัญญาณุช แปลว่า
[ชัญญานุช]
ชิตากาญจน์ แปลว่า
ชัยชนะที่มีค่ายิ่งดุจทองคำ
ชยุตพนธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่รุ่งเรือง
ชนัตถา แปลว่า
คนที่ประสบความสำเร็จ
ชวลิตศิลป์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในศิลปะ
ไชยยศ แปลว่า
ผู้มีเกียรติคุณเหนือกว่าผู้อื่น
ชามาณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดมางดงามดุจพระจันทร์
ชลนิดา แปลว่า
ผู้ได้รับการฝึกมาดีดั่งสายน้ำ
ชัญญาณ์ภัช แปลว่า
ผู้รู้จักจำแนกความรู้
ชลาลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะเหมือนน้ำ
ชุตินิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันรุ่งเรือง
ชินกฤศ แปลว่า
ชนะเล็กน้อย
ชนกวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ให้กำเนิด
ชณัฏฐ์ทิพพ์ แปลว่า
ชูศักด แปลว่า
[ชูศักดิ์]
ชรัน แปลว่า
สายน้ำ
ชอุ่ม แปลว่า
ชุ่ม สดชื่น
ชัยประดับโชค แปลว่า
ชัยชนะที่ประดับด้วยโชค
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี