");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 12301-12400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จิตรทิวัตถ์ แปลว่า
มีความสำเร็จอันงดงามยิ่ง
จารุณพล แปลว่า
พลังแห่งความรู้อันงดงาม
จิตรเทพ แปลว่า
ความงดงามของเทวดา
จิระชัย แปลว่า
มีชัยชนะตลอดกาล
จันธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีกลิ่นหอมดุจต้นจัน
จิรัฏ แปลว่า
[จิรัฏฐ์]
เจนสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีความเชี่ยวชาญ
จิรพัช แปลว่า
กรอบที่อยู่ตลอดกาล
จรณิณท์ แปลว่า
[จรณินท์]
จิตรภานุ แปลว่า
ผู้งดงามดุจพระอาทิตย์
จีรณะ แปลว่า
ผู้มีปัญญาตลอดกาล
จิรันดร์ แปลว่า
เวลาสืบเนื่องมานาน
จิรัน แปลว่า
ตลอดกาล
จารุทัศน์ แปลว่า
ความเห็นที่งดงาม
จิตบุณย์ แปลว่า
ผู้มีความดีในใจ
จิตทิวัช แปลว่า
[จิตตาธิวัฒน์]
จิตรทิวัช แปลว่า
[จิตราธิวัฒน์]
จานุดา แปลว่า
จิรศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจตลอดกาล
จิตราธิวัฒน์ แปลว่า
งดงามและยิ่งใหญ่ในความเจริญ
จิตตาธิวัฒน์ แปลว่า
ใจที่เจริญยิ่ง
จีระ แปลว่า
ยั่งยืน
จินานา แปลว่า
เจนนิตา แปลว่า
ผู้ชำนาญเนื่องจากได้รับการฝึกอบรม
จริภัทร แปลว่า
[จริยาภัทร]
เจตสฤษฎิ์ แปลว่า
สร้างความคิดอ่าน, สร้างความคิดอ่าน
จินต์นรี แปลว่า
หญิงผู้มีความคิด
จิรันธณิน แปลว่า
[จิรันธนิน]
จิณณะณัฎฐ์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดีแล้วเหมือนนักปราชญ์
จุมพิตา แปลว่า
จูบด้วยปาก
จีรทีปต์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองตลอดกาล
จาลึก แปลว่า
[จารึก]
จิรัฎฐ์ชา แปลว่า
ผู้เกิดมายืนนาน,ผู้เกิดมามีอายุยืนยาว
จิรัญญ์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้อันยั่งยืน
จิรชย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะตลอดกาล
จิรัญญนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ที่ยั่งยืน
จุลนันท์ แปลว่า
ความยินดีเล็กๆ
เจริญวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญงอกงาม
เจริญวัชร แปลว่า
ผู้งอกงามดุจเพชร, ผู้เจริญงอกงามยิ่ง
จีรัฏฐ์ แปลว่า
ดำรงมั่น อยู่นาน
จีรัฏฐ แปลว่า
ดำรงมั่น อยู่นาน
จิระพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายอันยาวนาน
จรินทร์ทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่ในการเดินทาง
จรีดา แปลว่า
มีดาบมาก,ขนบธรรมเนียม,เฉียบแหลมมาก
จารุนิภา แปลว่า
แสงสว่างของทองคำ,งดงามดุจทองคำ
จีราภา แปลว่า
ความรุ่งเรืองที่มั่นคง
จารุนี แปลว่า
[จารุณี]
จิณณภา แปลว่า
ผู้เป็นดั่งแสงสว่างแห่งความประพฤติดี
จิตติมาพร แปลว่า
ผู้มีสติปัญญาอันประเสริฐ
จันทร์สว่าง แปลว่า
พระจันทร์ที่ส่องแสงสว่าง
จันศิรา แปลว่า
ต้นจันที่สูงสุด
จักรกรินทร์ แปลว่า
พญาช้างของประเทศ
จัสมีน่า แปลว่า
จิตฉลาด แปลว่า
ความคิดอันเฉียบแหลม
จันทน แปลว่า
ต้นจันทน์
จันทนียา แปลว่า
ผู้ชื่นชอบต้นจันทน์
จรัญเพียร แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความพยายาม
จันทร์ธิวา แปลว่า
[จันทร์ทิวา]
จิตตวัฒนา แปลว่า
ผู้เจริญในความคิด
จิรมณฑ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่คงอยู่ตลอดกาล
จาตุรนต์ แปลว่า
เจ้าแห่งทิศทั้ง ๔
จริงใจ แปลว่า
จริงใจ
จิตตมาส แปลว่า
เดือน ๕
จุติกันต์ แปลว่า
การกำเนิดของเทวดาที่น่ายินดี
จันทิยา แปลว่า
พระจันทร์
จินดาภา แปลว่า
แสงสว่างของแก้วมณี
จิณห์นิพิท แปลว่า
[จิณห์นิพิฐ]
จิณห์นิพิฐ แปลว่า
เครื่องหมายอันมั่นคง
จิรชีวิน แปลว่า
ผู้มีชีวิตยั่งยืน
เจตนิพิธ แปลว่า
[เจตนิพิฐ]
จิรันธนิณ แปลว่า
[จรันธนิน]
จรรยาศรี แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความประพฤติ
จตุชัย แปลว่า
ชัยชนะ ๔ ประการ
จรรย์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความประพฤติดี
จักณพรรดิ์ แปลว่า
[จักรพรรดิ์]
จรูญชัยทิพย์ แปลว่า
ชัยชนะของเทวดาอันรุ่งเรือง,ชัยชนะอย่างกล้าหาญและงดงาม
จันทร์มา แปลว่า
[จันทมา]
จิษฎา แปลว่า
จุฑาภวิศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และสูงสุดในโลก
จีรจัญญา แปลว่า
[จีรจรรยา]
ใจสคราญ แปลว่า
[ใจสะคราญ]
จันท์พิมพ์ แปลว่า
เหมือนต้นจัน
จิตณิภา แปลว่า
[จิตนิภา]
จีรัชญาณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ตลอดกาล
จิรัชญาณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ตลอดกาล
ใจสะคราญ แปลว่า
ใจที่งดงาม
จรณะ แปลว่า
ความประพฤติ, ข้อปฏิบัติเป็นเครื่องบรรลุวิชชา
จีรจรรยา แปลว่า
ผู้ประพฤติดีตลอดกาล
จักราชัย แปลว่า
ผู้ชนะด้วยจักร
จิระพงศ แปลว่า
เชื้อสายผู้ยั่งยืน
ใจดาว แปลว่า
ผู้เป็นดั่งดวงใจของดาว
จรรยธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความประพฤติดี
จันทร์ภา แปลว่า
แสงจันทร์
จิตราวดี แปลว่า
งดงาม
เจษฎาวดี แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ที่สุด
เจตน์ธนะพนต์ แปลว่า
ผู้คิดมีทรัพย์
จันทร์ตุพร แปลว่า
[จตุพร]
จารุณิภา แปลว่า
[จารุนิภา]
จะเด็ด แปลว่า
เจ้าปลวกไต่,พระนามเดิมของพระเจ้าบุเรงนอง
จรินท์พร แปลว่า
นักเดินทางที่ประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี