");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 11701-11800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กันย์ชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความน่ารัก
กฤษฏิพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
กวินรัฎฐ์กมล แปลว่า
ประเทศที่ดีและเป็นดั่งดวงใจ
กรณ์พิสิษฐ์ แปลว่า
การกระทำที่เป็นเลิศ,กระทำดี
กฤตศราภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนซึ่งศรแห่งความสำเร็จ
กัญณกร แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
กันยภัทร แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
กันยพัฒน์ แปลว่า
หญิงผู้มีความเจริญงอกงาม
กันยะพัฒน์ แปลว่า
หญิงผู้มีความเจริญงอกงาม
กันยะภัทร แปลว่า
หญิงสาวผู้ที่บริสุทธิ์และประเสริฐ
กันยธร แปลว่า
หญิงสาวผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งความบริสุทธิ์และมีทรัพย์
กันยะธร แปลว่า
หญิงผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์และมีทรัพย์
กันยะกรณ์ แปลว่า
หญิงสาวที่กระทำดีและบริสุทธิ์
กันยาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์หญิงที่บริสุทธิ์และมีทรัพย์
กวินกานติ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและดี
แก้วประภา แปลว่า
แสงแก้ว
กณวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนประกายเพชร
กันยวัตน์ แปลว่า
หญิงที่ดำเนินไป
กันยปัตน์ แปลว่า
หญิงที่เป็นชาวเมืองปัตนะ(อยู่ในแคว้นมคธ)
กันยศิษย์ แปลว่า
หญิงที่เป็นศิษย์
กันยสิทธิ์ แปลว่า
หญิงที่ประสบความสำเร็จ
กันยศักดิ์ แปลว่า
หญิงที่มีความสามารถ,หญิงที่มีอำนาจ
กรรณวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยหู,ผู้เจริญด้วยการฟัง
กุลบดี แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นใหญ่
กฤาดา แปลว่า
กัญรดา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความยินดี
แก้วไพรินทร์ แปลว่า
ดวงแก้วของผู้อยู่เหนือศัตรูทั้งปวง
กชธัญ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กริยาวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ประพฤติดี
กันตาพร แปลว่า
ประเสริฐและน่ารัก
กิ่งฉัตร แปลว่า
แขนงของร่มเงา
กัญนิชชา แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดมาเป็นนิรันดร์
กุรุพินท์ แปลว่า
ทับทิม
กัญญาภัฏ แปลว่า
บ่าวของหญิง,หญิงที่เป็นบ่าว
กันต์กรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สร้างความงดงาม
กฤชชยา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยกริช ผู้ชนะด้วยความรู้
กัญญวัชรี แปลว่า
หญิงที่มีความเข้มแข็งดุจเพชร
กรุณาพร แปลว่า
ผู้มีความเป็นเลิศในความเอื้อเฟื้อ
กําไร แปลว่า
ผลที่ได้มากกว่าต้นทุน
กวีอร แปลว่า
หญิงที่เป็นนักประพันธ์, นักประพันธ์หญิง
ไกรสิทธิ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
กีรติย์ แปลว่า
เกียรติ
กิตติพัทธิ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยเกียรติ
กัญญ์ปภัส แปลว่า
หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
กัญญณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์สตรี
กัญจนฉัตร แปลว่า
ฉัตรทอง
กัญจนพัชร แปลว่า
เพชรทอง
กมลนรา แปลว่า
ผู้ที่มีจิตใจดี
กมลกรรณ แปลว่า
ใจและหู,ผู้ตั้งใจฟัง
กิ่งทอง แปลว่า
กิ่งทอง
กมลหฤษฎ์ แปลว่า
ใจที่มีความยินดี
กัญจน์ชุติทัพพ์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในทรัพย์และทองคำ
กัลย์วริยา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความเป็นเลิศ
กมลสิริ แปลว่า
ใจงาม,งดงามเหมือนดอกบัว
กลวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องกล
กิจธนา แปลว่า
ทรัพย์ที่เกิดแต่หน้าที่การงาน
กรธนา แปลว่า
ผู้สร้างทรัพย์
กฤตัช แปลว่า
ผู้เกิดมาประสบความสำเร็จ
โกสีย์ แปลว่า
พระอินทร์
กานติ์ญาเนตร แปลว่า
ดวงตาแห่งปัญญาอันเป็นที่รัก
กรวิสุทธิ์ แปลว่า
แสงสว่างที่บริสุทธิ์
ไกรวัชรพล แปลว่า
กำลังอันเข้มแข็งและยิ่งใหญ่
กนกรัตน แปลว่า
แก้วทอง
กัญญาภัท แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กวินเกียรติ แปลว่า
เกียรติที่ดี
กมลกร แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กวินธาดา แปลว่า
ผู้สร้างความดี
กวินทราดา แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่นักประพันธ์
กฤตชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความสำเร็จ
กันต์พิมล แปลว่า
บริสุทธิ์และงดงาม
กนิษฐิกา แปลว่า
น้องสาว
กนกชนัฐ แปลว่า
คนที่มีความมั่นคงเหมือนทองคำ
กนกจรส แปลว่า
งามสดใสเหมือนทองคำ
กัลป์ชนัฐ แปลว่า
คนที่อายุยืนนาน
เกตน์ระวี แปลว่า
สัญลักษณะแห่งพระอาทิตย์,ที่อยู่ของพระอาทิตย์ หมายถึง ท้องฟ้า
กรณะ แปลว่า
การกระทำ
กรกฏ แปลว่า
ปู,ราศีที่ ๔ ในจักรราศี
กุลนัดดา แปลว่า
หลานสาวของผู้มีวงศ์ตระกูล
กานต์ทวี แปลว่า
ความรักที่เพิ่มขึ้น
กฤติลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความสำเร็จ
กษิตเดช แปลว่า
อำนาจของพระเจ้าแผ่นดิน
กวิฐิรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง
กตพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กระทำแล้ว
กันต์นิดา แปลว่า
ผู้ฝึกมาแล้วให้น่ารัก
กิตติยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยเกียรติ
ก้องรัชต์ แปลว่า
ผู้มีเงินและมีชื่อเสียง
กิตติพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีเกียรติ
กิติลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง
กมลขวัญ แปลว่า
ขวัญใจ
กัญภัช แปลว่า
หญิงผู้จำแนก
กิ่งเงิน แปลว่า
กิ่งเงิน
กรณ์ธัญรัศม์ แปลว่า
กระทำให้เกิดรัศมีอันรุ่งเรือง
กิตติ์วรวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐและมีชื่อเสียง
กุลวีณา แปลว่า
เชื้อสายแห่งพิณ
กันยกานต์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
กัลย์ณภัส แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
กัญจน์รติกร แปลว่า
หญิงผู้สร้างความยินดี
กัณฑ์พร แปลว่า
คอที่งาม
กัญจนีณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทองคำ
กุลประภัสสร์ แปลว่า
เชื้อสายผู้บริสุทธิ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี