");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 11201-11300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กัญญะวีร์ แปลว่า
หญิงที่มีความกล้าหาญ
กิตติณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กฤษณ์มนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในไม้กฤษณา,มนต์ของพระกฤษณะ
กชานงค์ แปลว่า
สตรีที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
กฤตฤทธิ์ แปลว่า
สำเร็จด้วยอำนาจวิเศษ
กลอนเอก แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในการแต่งกลอน
กุลวิภาภัสร์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้สว่างและรุ่งเรือง
เกตุจิรา แปลว่า
ยั่งยืนดุจธงชัย
กุลรัตติยา แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ปรารถนาความสุข,ผู้เป็นความสุขของวงศ์ตระกูล
กิติภูติ แปลว่า
ชื่อเสียงรุ่งเรือง
กฤษฏิ์สุภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความฉลาดดี
เกษมศานติ์ แปลว่า
ความสุขที่เกิดจากความสงบ
ก้องกรวินท์ แปลว่า
ผู้พบแสงสว่างและมีชื่อเสียง
กัญจน์วรา แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐดุจทองคำ
กุณิตา แปลว่า
[คุณิตา]
กรณ์พงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้มีความประพฤติดี
กนกนัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยทองคำ
กัลย์ฐญาณ์ แปลว่า
หญิงสาวบริสุทธิ์และมีปัญญามั่นคง
กรณ แปลว่า
การกระทำ
กิติยารัตน์ แปลว่า
เกียรติที่มีค่ายิ่ง
กานต์เกล้า แปลว่า
เป็นที่รักยิ่ง
กัญญชญา แปลว่า
สตรีผู้มีปัญญาความรู้
กัญญาวีณ์ แปลว่า
พัดของสตรี
กริชตานนท์ แปลว่า
[กฤตานนท์]
กันยง แปลว่า
ช้างศึกที่เก่งกล้า
กฤศกิรณา แปลว่า
รัศมีเล็กๆ
กรกฤติณ แปลว่า
ผู้ทำให้หนี้หมดไป
กินรี แปลว่า
อมนุษย์พวกหนึ่งมีปีกคล้ายนก อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์,ชื่อแตงโมพันธุ์หนึ่ง
กฤศธนัช แปลว่า
ผู้เกิดมามีทรัพย์เล็กน้อย
กันต์ธรี แปลว่า
สตรีผู้ทรงไว้ซึ่งความน่ารัก
กัญญาธิชา แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์และเกิดมายิ่งใหญ่
กิตติรัตน์ แปลว่า
มีชื่อเสียงยิ่ง
กัญญวรรณ แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดในตระกูลที่ดี,หญิงที่มีชาติตระกูล
กัณฑ์พัชญา แปลว่า
ส่วนของความรู้ที่อยู่ในกรอบ
ก่องกาญจน์ แปลว่า
ผู้ที่มีความงดงามดุจดั่งทอง
กวิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่านักประพันธ์ทั้งหลาย
กัลยวรรณ แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดมาในตระกูลที่ดี
กัญชกร แปลว่า
สตรีที่ทำให้เกิดแสงสว่าง
กฤตขจร แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในชื่อเสียง, ทำให้เกิดชื่อเสียงแล้ว
เก้าฟ้า แปลว่า
เก้าฟ้า
เกสรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือเกสรดอกไม้
กันย์นิตา แปลว่า
หญิงสาวที่ฝึกอบรมมาดี
กนิษฐ์ญา แปลว่า
น้องสาวที่มีความรู้
กานต์พัชมน แปลว่า
ใจที่อยู่ในกรอบแห่งความรัก
กาสะลอง แปลว่า
ต้นปีบ
กัญญ์ญาลภัส แปลว่า
สตรีที่มีความรู้เป็นลาภ
กัณฑกร แปลว่า
ผู้สร้างส่วน
กรชรัฐ แปลว่า
ผู้สร้างประเทศ
แก้วเพชร แปลว่า
แก้วและเพชร
กัญจน์ชญาน์ แปลว่า
ความรู้ที่งดงามดุจทองคำ
กรองกานต์ แปลว่า
แยกสิ่งที่รัก
กฤติพัฒน์ แปลว่า
ผู้ที่ประสบความสำเร็จและเจริญงอกงาม
กุลมณี แปลว่า
วงศ์ตระกูลแห่งแก้วมณี
กุลนภา แปลว่า
เชื้อสายจากสวรรค์
กุลณัชญา แปลว่า
วงศ์ตระกูลแห่งปัญญาและความรู้
กวินณฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของปัญญาอันงดงาม
กิติวร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในชื่อเสียง
กุลธนัฐ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคงในทรัพย์
กัลยาณัท แปลว่า
หญิงผู้ให้ความรู้
กันต์ชยธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งชัยชนะอันเป็นที่รัก
กันต์ชยรพ แปลว่า
เสียงแห่งชัยชนะอันเป็นที่รัก
กัญธิชา แปลว่า
หญิงที่เกิดมามีความรู้
กองศรี แปลว่า
หมู่ที่งดงาม
แก้วกานต์ แปลว่า
ดวงแก้วอันเป็นที่รัก
กฤษยา แปลว่า
กมลวดี แปลว่า
ผู้มีดอกบัว,ผู้มีหัวใจ
กนกนภัส แปลว่า
ฟ้าทอง
ก้องเพชร แปลว่า
มีชื่อเสียงเหมือนเพชร
ก้องไพร แปลว่า
ก้องป่า
การิตา แปลว่า
ผู้มีหน้าที่,กระทำแล้ว
กรวิทย์พงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความรู้เป็นเครื่องนำทาง
กฤษณภูมิ แปลว่า
แผ่นดินของพระกฤษณะ
เกศคณัสนันท์ แปลว่า
ความยินดีของหมู่คณะที่สูงสุด
กิจพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีหน้าที่
กิตติศรุต แปลว่า
การฟังที่มีชื่อเสียง
กรดนัย แปลว่า
แขนของลูกชาย
กรวิกพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่มีความมั่นคงดุจภูเขารอบเขาพระสุเมรถุ
กีรติพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
กีรติพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
กัญฐมาศ แปลว่า
หญิงที่มั่นคงดั่งทองคำ
กรณรงค์ แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างในการรบ
กรณินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งการกระทำ
กฤษฎาพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
กฤษฎ์พงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
กฤษฎ์พงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
กฤษฎาพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
กฤศพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายเล็ก ๆ,วงศ์ย่อย
กฤศพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายเล็ก ๆ
กฤษฎิ์พงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
กฤษฎิ์พงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
เกศสิริ แปลว่า
เจริญงอกงามสูงสุด,ผมงาม
กันตลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่งดงาม, ลักษณะที่น่ารัก
กมลฤดี แปลว่า
ใจที่มีความสุข
กัญณัฏฐ์ชา แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดแต่นักปราชญ์
กฤตกาล แปลว่า
เวลาที่ประสบความสำเร็จ
กมลทิพ แปลว่า
ใจดีงาม, ใจของเทวดา
กัญชิสา แปลว่า
หญิงสาวที่มีอำนาจ
กัญญ์ฐมาศ แปลว่า
สตรีที่มั่นคงดุจทองคำ
กฤตภาสอร แปลว่า
สตรีที่มีเครื่องนำทางสู่ความสำเร็จ
กัณฑ์อเนก แปลว่า
หลายส่วน, ผู้มากด้วยทรัพย์สมบัติ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี