");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 10701-10800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เกริกพล แปลว่า
ผู้มีพละกำลังมาก
กลิกาวัลย์ แปลว่า
ไม้ดอกที่กำลังตูม
กันตรักษ์ แปลว่า
รักษาความน่ารัก
กันย์กรรณจ์ชญา แปลว่า
[กัญญ์ชญา]
กัญญ์ชญา แปลว่า
ความรู้ของหญิงสาว
กะวี แปลว่า
[กวี]
กชพรพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กวีนพัทธ์ แปลว่า
[กวินพัทธ์]
กวินพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งดีงาม
กัลย์วรรธน์ แปลว่า
ความเจริญของหญิงสาว
กันตัง แปลว่า
ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดตรัง
กัณฤทัย แปลว่า
[กันต์ฤทัย]
กฤดิน แปลว่า
ผู้คงแก่เรียน
กายสิทธิ์ แปลว่า
มีฤทธิ์เดชต่าง ๆ อยู่ในตัว
กนกศรี แปลว่า
งดงามดั่งทอง
แก้วกิริยา แปลว่า
ความประพฤติอันงดงาม
กานต์กวี แปลว่า
นักประพันธ์ผู้เป็นที่รัก
กิตติ์ศยา แปลว่า
อยู่ด้วยชื่อเสียง
แก้วกล้า แปลว่า
แก้วที่มีความแข็งมาก
กรรณภิรมย์ แปลว่า
เสนาะหู
กิติลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีชื่อเสียง
เกศแก้ว แปลว่า
ดวงแก้วที่สูงสุด,ผมที่มีค่ายิ่ง,มีค่าที่สุด
กิริยาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
กุลพัชร์ แปลว่า
เชื้อสายที่เข้มแข็ง
เกษี แปลว่า
เส้นผม
กวินช์ แปลว่า
ผู้เกิดมาดีงาม
ไกรพล แปลว่า
ผู้มีกำลังมาก
ไกรศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจมาก
ไกรเกียรติ แปลว่า
มีเกียรติมาก
กฤดินาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและมีเกียรติ
กิตติกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
กรฐ์ณัฐ แปลว่า
ผู้สร้างความมั่นดุจนักปราชญ์
การณ์ติมา แปลว่า
[กานติมา]
โกสน แปลว่า
ชื่อไม้ใบประดับชนิดหนึ่ง
กันต์ภัสสรณ์ แปลว่า
หญิงสาวที่เป็นแสงสว่างและเป็นที่พึ่ง
กชนิดา แปลว่า
ผู้ฝึกมาแล้วและบริสุทธิ์
กานฐ์พิชชา แปลว่า
ความรู้ที่มั่นคงในการตัดฟัน
กิตากร แปลว่า
[คีตกร]
กานติภัค แปลว่า
ผู้มีโชคและเป็นที่รัก
กังสดาน แปลว่า
[กังสดาล]
กฤชภาณุช แปลว่า
กริชอันเกิดจากพระอาทิตย์
กรณ์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งการกระทำ
กันยณา แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญา
กานติ์ธีวรา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและประเสริฐเหมือนักปราชญ์
กานต์ธีมา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและเป็นที่รัก
กรณพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยการกระทำ
กฤตยศ แปลว่า
กระทำแล้วซึ่งเกียรติคุณ
เกียติศักดิ์ แปลว่า
[เกียรติศักดิ์]
กอบชล แปลว่า
ตักน้ำด้วยมือ
กตพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
กนิษฐ์ แปลว่า
น้องสาว
เกษมณี แปลว่า
เศียรแก้ว,ดวงแก้วสูงสุด
กัณฑ์มณี แปลว่า
บางส่วนของแก้วมณี
กวีทิตย์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองเหมือนนักประพันธ์
เกศพัชรมณฑ์ แปลว่า
เศียรที่ประดับด้วยเพชร
กันต์กรณ์ แปลว่า
การกระทำที่น่ารัก
กัณญาณัฐ แปลว่า
[กัญญาณัฐ]
กริยาวลี แปลว่า
ความประพฤติและคำพูดที่ดี
กุมาลิน แปลว่า
[กุมารินทร์]
กัณพงศ์ แปลว่า
[กันตพงศ์]
กรชพล แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดกำลัง
เกียรติพล แปลว่า
กำลังที่น่าสรรเสริญ
กิตติโชค แปลว่า
โชคที่น่าสรรเสริฐ
กัญญาพักตร์ แปลว่า
หน้าของหญิงสาว
เกษตร แปลว่า
มั่นคง,อุดมสมบูรณ์
กฤชกร แปลว่า
ผู้สร้างกริช
กมนทรรศ์ แปลว่า
[กมนทรรศน์]
กัญจาพัฒน์ แปลว่า
[กัญจนพัฒน์]
กัลป์ปภาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันรุ่งเรืองอันยาวนาน
กัลยรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาหญิงสาว
กรรชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
เกียรติญา แปลว่า
ความรู้อันน่าสรรเสริญ
กัญจนพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนทองคำ
กันฐกาญจน์ แปลว่า
[กรรฐกาญจน์]
กรอุมา แปลว่า
แสงสว่างของพระอุมา
กรรฐกาญจน์ แปลว่า
ทองที่คอ
กฤติณี แปลว่า
[กฤตินี]
กิมเลี้ยง แปลว่า
รักษาทองคำ
กัณณ์ฐิตา แปลว่า
[กันย์ฐิตา]
กิยาพร แปลว่า
[กิริยาพร]
กันยนันท์ แปลว่า
ความรักของหญิงสาวอันบริสุทธิ์
กันย์ฐิตา แปลว่า
หญิงสาวผู้มั่นคงในความงาม ความบริสุทธิ์และทรัพย์
กันต์ทวี แปลว่า
การเพิ่มขึ้นของความน่ารัก
กรณ์สุรพัศ แปลว่า
กระทำด้วยอำนาจอันแกล้วกล้า
เกริกชณัฐ แปลว่า
การเกิดขึ้นของนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่
กันต์ตา แปลว่า
ดวงตาที่งดงาม
กาญภัค แปลว่า
เกียรติกิตติธนา แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงอันเกิดจากทรัพย์
กมลาภัสสร แปลว่า
แสงสว่างอันรุ่งเรือง
กันย์ณรัณ แปลว่า
กิตกมล แปลว่า
กฤดากร แปลว่า
ผู้สร้างบุญญาธิการ
กฤตบุญ แปลว่า
สร้างความดี
กิติภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในเรื่องชื่อเสียง
กษิณาณัฐ์ แปลว่า
[กษีณาณัฐ]
กมลพัตร แปลว่า
ผ้าและดอกบัว
กัลยาพัตร แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความประพฤติดี
กมลชื่น แปลว่า
ชื่นใจ
กษีณาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้หมดสิ้นซึ่งกิเลส
กัญชิตา แปลว่า
หญิงผู้ชนะ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี