");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 10601-10700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กันต์ณพัช แปลว่า
กรอบความรู้ที่งดงาม
กิตติ์โสภณ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยคำสรรเสริญ
เกียรติวัชร แปลว่า
มีชื่อเสียงดุจเพชร
กัญญาเนตร แปลว่า
หญิงผู้มีดวงตางดงาม
กิจการ แปลว่า
การงานที่ประกอบ ธุระ
กฤชน์พสิษฐ์ แปลว่า
[กฤชพสิษฐ์]
กริชพสิษฐ์ แปลว่า
ปัญญาเฉียบแหลมมาก
กฤชพสิษฐ์ แปลว่า
ปัญญาเฉียบแหลมมาก
กฤตเมท แปลว่า
[กฤตเมธ]
กิตติ์อธิศ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในด้านชื่อเสียง
กัญจน์ณิชา แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจทองคำ
เกริกชนนท์ แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่และเป็นที่รัก
กิตติพนธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยเกียรติ
เกริกชนน แปลว่า
เชื้อสายที่เลื่องลือ
กริษณพงษ์ แปลว่า
[กฤษณพงษ์]
กัณญ์วรา แปลว่า
[กัญญ์วรา]
กันต์สิตา แปลว่า
รอยยิ้มที่น่ารักยิ่ง
กัญจน์กฤช แปลว่า
กริชทองคำ
กัญญณัท แปลว่า
หญิงผู้เกิดมาเพื่อให้ความรู้
้เกษมสันต์ แปลว่า
ชื่นชมยินดี
กัณดิฐ แปลว่า
กฤตปกรณ์ แปลว่า
ตำราแห่งความสำเร็จ
กฤษปกรณ์ แปลว่า
[กฤตปกรณ์]
กัลย์วีร์ แปลว่า
หญิงผู้มีความกล้าหาญ
กรัณย์วุฒิ แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งที่พึงกระทำ
กานต์พิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กวินภัค แปลว่า
โชคดี
กัญจณ์สิปาง แปลว่า
หญิงผู้มีความสง่างามดั่งทอง
กัลป์มาธวี แปลว่า
หวานตลอดกาล
กัญจน์นรี แปลว่า
หญิงที่มีคุณค่าดั่งทอง
กตตน์ฐยศ แปลว่า
ผู้มั่นคงในเกียรติคุณแห่งการแสดง
กัณฎญา แปลว่า
[กันตญา]
กันตญา แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้น่ารัก
กุลพิชชา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้
กัญญภัสร์ แปลว่า
หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
กัญจน์นิศา แปลว่า
กลางคืนที่งดงามดั่งทอง
กัญณนนท์ แปลว่า
หญิงผู้ยินดีในความรู้
กันชนา แปลว่า
[กันต์ชนา]
กองแพง แปลว่า
เส้นทางของความรัก
กิตติพงษ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง
กัณตภณ แปลว่า
[กันตภณ]
กัญจารภา แปลว่า
หญิงผู้ขีดเขียนแสงสว่าง
กัญจน์กนิษฐ์ แปลว่า
ผู้มีความสำเร็จอันงดงามดุจทองคำ
กัณจนรรณ์ แปลว่า
[กัญจนวรรณ]
กชนิกา แปลว่า
[กชนิภา]
กรุงไทย แปลว่า
ชื่อธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง,เมืองหลวงของไทย
กนกเพชร แปลว่า
ทองและเพชร
กฤติณภัทร แปลว่า
ผู้สร้างสรรค์ความรู้อันประเสริฐ
กันยาพร แปลว่า
หญิงผู้เป็นเลิศ
กัญญเทพ แปลว่า
หญิงผู้เก่งกล้า,ชาวสวรรค์ที่เป็นเพศหญิง,นางฟ้า
กัณธิมา แปลว่า
เกศจุไร แปลว่า
ไรผม
เกริกมเหศวร แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่
กัญจนวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามดั่งทอง,สีทอง
กันต์ชนา แปลว่า
คนที่น่ารัก
เกตุศิณี แปลว่า
[เกตุสินี]
เกตุสินี แปลว่า
หญิงผู้เป็นดั่งธงชัย
กริตษณพงษ์ แปลว่า
[กฤษณพงษ์]
กมณฑ์มาศ แปลว่า
[กมลมาศ]
กัลยานี แปลว่า
[กัลยาณี]
กุลพิพิทย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้อันวิเศษ
กนกพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญดั่งทอง
กัญจนลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่งดงามดั่งทอง
กัปวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญยิ่งยืนนาน
กุณพัฒสิริ แปลว่า
[กุลพัฒน์สิริ]
กิณณา แปลว่า
[กิรณา]
กันตเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กัณปภัส แปลว่า
[กัลป์ประภัสสร์]
กรุณ แปลว่า
ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์
กานณิดา แปลว่า
[กานต์นิดา]
กัลป์ประภัสสร์ แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์เป็นเวลานาน
กุลพัฒน์สิริ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญและเป็นมงคลยิ่ง
กานต์นิดา แปลว่า
ผู้อบรมมาดีแล้วและเป็นที่รัก
กิตติภัทท์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
กิตติภัท แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
กรศิริ แปลว่า
สร้างสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
กรีฑารมย์ แปลว่า
ผุู้มีความสุขในการเล่นกรีฑา
กัญญานิษฐ์ แปลว่า
หญิงที่ประสบความสำเร็จ
กุลพิพัฒน์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเจริญ
กนกวรรณศิริ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามดั่งทอง
เกียรตินาคิน แปลว่า
พญานาคผู้เป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ก่อกฤษ แปลว่า
[ก่อกฤษฎิ์]
กฤตศรัณย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งแล้ว
กรรณิการ แปลว่า
ต้นกรรณิการ์
กฤตชนะ แปลว่า
ผู้ชนะแล้ว
กฤติภณ แปลว่า
คำพูดแห่งความสำเร็จ
ก่อกฤษฎิ์ แปลว่า
สร้างปัญญา
กฤษฎ์ธนโชติ แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรืองในทรัพย์และข้าวกล้า
กุลณัฏฐา แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
กัญญนาถ แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
กฤตชญาณัณท์ แปลว่า
[กฤตชญานันท์]
กัญญ์ชนิตร์ แปลว่า
การเกิดขึ้นของหญิงสาว
กฤตชญานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ที่ประสบความสำเร็จ
กันธิภา แปลว่า
กชพรรณพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจเป็นเชื้อสายของบัว
กัญจนภพ แปลว่า
แผ่นดินทอง
กัณญาภัค แปลว่า
[กัญญาภัค]
กุลศยา แปลว่า
ผู้อาศัยวงศ์ตระกูล
กัลยทรรศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นของหญิงสาว
กนาวิน แปลว่า
[นาวิน]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี