");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 10001-10100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กนกกมน แปลว่า
ทองที่มีเสน่ห์,ผู้ปรารถนาในทองคำ
กมนยศ แปลว่า
เกียรติคุณอันมีเสน่ห์
กฤษธนานันต์ แปลว่า
ผู้มีเกียรติเนื่องจากมีทรัพย์มาก
กมลยศ แปลว่า
ใจที่น่านับถือ
กนกกมล แปลว่า
ดอกบัวทอง
กมลธน แปลว่า
ผู้มีดอกบัวเป็นทรัพย์
กรวิไล แปลว่า
แขนงาม,แสงสว่างที่งดงาม
กู้เกียรติ์ แปลว่า
กู้ชื่อเสียง
เกริกชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เลื่องลือ
กรทิพย์ แปลว่า
แขนของเทวดา
กฤษณ์ณัฐพัชร์ แปลว่า
พระกฤษณะที่มีความรู้ดุจเพชร
กุลปิยาภรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ค้ำจุนความรัก
กฤตาภรณ์ แปลว่า
ทำเครื่องประดับ
กฤตธนิษฐ์ แปลว่า
นักษัตรฤกษ์แห่งการกระทำ,ผู้มีความมุ่งมั่นในการกระทำให้เกิดทรัพย์
กิริภา แปลว่า
[กิริยา]
กฤชภัทร แปลว่า
กริชอันประเสริฐ
กันต์ชญา แปลว่า
ความรู้ที่รัก
กัญฐณัฐ แปลว่า
หญิงผู้มีความมั่นคงดุจนักปราชญ์
เกตุสิริยา แปลว่า
ดาวธงอันสวยงาม
กฏิกร แปลว่า
กัญญาณศรจ์ แปลว่า
[กัญญาสรณ์]
กัญญาสรณ์ แปลว่า
หญิงที่เป็นที่พึ่ง
กรรณ์วิกา แปลว่า
[กรรณวิภา]
กรรณวิภา แปลว่า
หูงาม
เกษชฎาพร แปลว่า
ประเสริฐสุด
เกศชฎาพร แปลว่า
เครื่องสวมศีรษะอันประเสริฐ,ประเสริฐสุด
กันต์ณวัฒน์ แปลว่า
เป็นที่รักและเจริญงอกงามทางความรู้
กฤตนัย แปลว่า
กระทำสิ่งสำคัญ
กมลรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีของใจ รัศมีแห่งดอกบัว
กานต์นลินญา แปลว่า
ดอกบัวที่รัก
กิตตยา แปลว่า
[กิตติญา]
กรองสุมาลย์ แปลว่า
ร้อยดอกไม้
กาญน์เกล้า แปลว่า
[กาญจน์เกล้า]
กุสุมาลย์ แปลว่า
ดอกไม้
กีรวรางค์ แปลว่า
ผู้มีตำนานอันประเสริฐ
กวินวรางค์ แปลว่า
สวยงามและประเสริฐ
กีรวรา แปลว่า
ผู้มีตำนานอันประเสริฐ
กิรวรางค์ แปลว่า
เล่าลือว่าสวยงามและประเสริฐ
กิรวรา แปลว่า
เล่าลือว่าเจริญ
กัญจน์อมร แปลว่า
ทองจากฟ้า
กนกทิพ แปลว่า
ทองของเทวดา
กวินชญา แปลว่า
ความรู้ที่ดีงาม
กัญตนา แปลว่า
[กันตนา]
กันตนา แปลว่า
ที่รัก
กฤตานุกูล แปลว่า
กระทำการสงเคราะห์แล้ว
กฤษิกร แปลว่า
เกษตรกร
กฤษพล แปลว่า
กำลังอันมีเกียรติ
กิตติภัทร์ แปลว่า
คำสรรเสริญอันประเสริฐ
กรัสสร์กวี แปลว่า
กมลลักษณ แปลว่า
ลักษณะแห่งใจ
กัลปังหา แปลว่า
ของใต้น้ำทะเลคล้ายต้นไม้ ไม่มีใบ โดยมากสีดำ
กฤษณวัฒน์ แปลว่า
พระกฤษณะผู้ประเสริฐ
กฤติภูมิ แปลว่า
ผู้กระทำแล้วต่อแผ่นดิน
กัญจน์นที แปลว่า
สายน้ำทองคำ
กรัณย์ แปลว่า
สิ่งที่ควรกระทำ
กิตติภรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งคำสรรเสริญ
แก้วกมลรักษ์ แปลว่า
รักษาใจอันมีค่า
กฤตผล แปลว่า
ผลที่สำเร็จแล้ว
กันย์ลภัส แปลว่า
หญิงผู้มีสมบัติ
กันต์ภวิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโลกและน่ารัก
กรพล แปลว่า
กำลังแขน
กิจเขษม แปลว่า
มีความสุขในหน้าที่
กรปารมี แปลว่า
ทำให้เกิดบารมี บ่อเกิดของบารมี
กรพิสิษฐ แปลว่า
แขนอันประเสริฐ
กฤติธัช แปลว่า
มีชื่อเสียงปรากฏ
กานตญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่รัก
กวินท์ทิวัตถ์ แปลว่า
จอมกวีผู้สำเร็จอันยิ่งใหญ่
กุลฑีรา แปลว่า
[กุลธีรา]
กสิณากรณ์ แปลว่า
การกระทำอุบายเพื่อให้เกิดสมาธิ
กสินากรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำการเพาะปลูก,ชาวนา
กสิณพจน์ แปลว่า
การเพ่งเพื่อให้มีสมาธิในการพูด
ไกรสอน แปลว่า
แนะนำเก่ง
กิตินันทร์ แปลว่า
[กิตินันท์]
กอบเดช แปลว่า
อำนาจที่เต็มบริบูรณ์
กุลธีรา แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
กาญจนาภร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งทองคำ
กาญจนศิริ แปลว่า
ทองคำที่งดงาม
กัณฐรักษ์ แปลว่า
คุ้มครองรักษาคอ
กุลวิทย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้
กันธิกา แปลว่า
[กันธิชา]
กนกหาญ แปลว่า
กล้าหาญดุจทองคำ
กัญญ์ภัสสร แปลว่า
หญิงงามผู้มีแสงสว่าง
กานต์นิศา แปลว่า
กลางคืนที่น่ารัก,ผู้เป็นที่รักยามค่ำคืน,พระจันทร์
กรภัท แปลว่า
บ่อเกิดของความเจริญ
กัญญ์ฐญาณ์ แปลว่า
[กัณฑญาณ์]
กัณฑญาณ์ แปลว่า
ส่วนของความรู้
กมลเทพ แปลว่า
ใจของเทวดา
กัญชรัตน์ แปลว่า
แก้วที่งามดังน้ำดอกไม้
กสิดิศ แปลว่า
[กษิดิศ]
กานต์นิพัทธ์ แปลว่า
ความรักที่ต่อเนื่องกัน
กฤตพิพัฒน์ แปลว่า
กระทำความเจริญสำเร็จแล้ว
กิติวัชร์ แปลว่า
คำสรรเสริญแห่งสายฟ้า
กรระวี แปลว่า
แสงอาทิตย์
กัญญกุลณัช แปลว่า
หญิงที่มีเชื้อสายผู้มีความรู้
กัญปณัสม์ แปลว่า
[กัญปาณัสม์]
กัญปาณัสม์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
กชศรันย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งแห่งหมู่บัว
กุลธารินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งการค้ำจุนวงศ์ตระกูล
กัลย์สินี แปลว่า
หญิงสาวที่งดงามและบริสุทธิ์
กรติกา แปลว่า
[กติกา]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี