");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 9901-10000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กีรพร แปลว่า
ผู้มีตำนานอันประเสริฐ
กนกกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่งดุจทองคำ
กฤษฎ์ณิชา แปลว่า
ข้าวกล้าที่บริสุทธิ์,ผู้มีความบริสุทธิ์ดุจต้นกล้า
กันยานี แปลว่า
[กัลยาณี]
กัณฑ์สุภาภัค แปลว่า
ตอนที่โชคดี
กิติญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ที่ทรงเกียรติ ผู้รู้ที่ทรงเกียรติ
กัญษณี แปลว่า
[กัลยาณี]
กรรษณีย์ แปลว่า
[กรณีย์]
กัลยาณีย์ แปลว่า
[กัลยาณี]
กรองทอง แปลว่า
เลือกทอง
กิตติฑัต แปลว่า
[กิตติทัต]
กิตติทัต แปลว่า
ได้รับการสรรเสริญแล้ว
เก็จกิจชณินท์ แปลว่า
[เก็จกิจชนินทร์]
เก็จกิจชนินทร์ แปลว่า
หน้าที่อันเเปรียบได้กับเครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
กุลญาดา แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
กัณตชัย แปลว่า
[กันตชัย]
กันตชัย แปลว่า
ชัยชนะอันงดงาม
เกวภัฏ แปลว่า
กุลสิริยา แปลว่า
เชื้อสายแห่งความงาม
กิตติ์ธเนศ แปลว่า
เป็นใหญ่และมีชื่อเสียงในเรืองทรัพย์
กระต่าย แปลว่า
ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง
เกษรสิน แปลว่า
[เกสรสิน]
กันทิรา แปลว่า
[ภัณฑิรา]
กัญญ์ชิสา แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
กัญฐนา แปลว่า
[กัญธนา]
กุณกรภัชณ์ แปลว่า
กรณษา แปลว่า
เกียรติเดชา แปลว่า
ชื่อเสียงและอำนาจ
กฤษณภัสร์ แปลว่า
แสงจากพระกฤษณะ
กานต์ศินีย์ แปลว่า
[กานสินี]
กาญจน์กนก แปลว่า
ทองคำ
กัษณ แปลว่า
ขณะ
กมลพัชร แปลว่า
ใจเพชร
กมลพิชญ แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
กมลยุพา แปลว่า
หญิงงามเหมือนดอกบัว
กันตนิษฐา แปลว่า
ความน่ารักอันบริบูรณ์
กรินทร์วัตร แปลว่า
พญาช้างที่กระทำดี
กรกันต์ แปลว่า
แขนงาม
กันต์กนิษฐ แปลว่า
น้องสาวผู้น่ารัก
เกษสุดา แปลว่า
หญิงสาวที่สูงสุด
ไกรสรณ์ แปลว่า
ร่มไทรอันเป็นที่พึ่ง
กชณิดา แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันบริสุทธิ์มาก
กฤษฏิ์ธนัท แปลว่า
ฉลาดในเรื่องทรัพย์
กุริสรา แปลว่า
[กุลิสรา]
กรณ์กาญจน์ แปลว่า
การกระทำที่มีค่า
กมลพันธ์ แปลว่า
ใจที่ผูกพัน
กองคำ แปลว่า
รวมคำ
กัณฐ์ณัฐ แปลว่า
คอของนักปราชญ์
กันยาวีร์ แปลว่า
หญิงที่มีความกล้าหาญ
กัลยณัฏฐ แปลว่า
หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
กฤษธนันตา แปลว่า
[กฤษธนานันต์]
กาญจนาวดี แปลว่า
หญิงที่มีคุณค่าทองคำ,ผู้มีทองคำ
กุริสสรา แปลว่า
[กุลิสรา]
กลิสรา แปลว่า
[กุลิสรา]
กิติทัส แปลว่า
[กิตติธัช]
กานต์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นที่รัก
กฤษฎิ์พิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ฉลาด,ผู้มีความฉลาดดุจนักปราชญ์
เกษิณี แปลว่า
นางผู้มีผมงาม
การติมา แปลว่า
งานสามประการ
กรรณพร แปลว่า
คอที่ประเสริฐ
กฤตธี แปลว่า
นักปราชญ์
กันยาธรณ์ แปลว่า
หญิงผู้มีความมั่นคงดุจแผ่นดิน
กษมพจน์ แปลว่า
อดทนต่อคำพูด
เกศมารินทร์ แปลว่า
ผู้อยู่สูงสุดเหนือสิ่งกีดขวางทั้งปวง
เกตุสุรินทร์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่แห่งดาวธง
กิติยวดี แปลว่า
หญิงผู้มีชื่อเสียง
กรเกศ แปลว่า
แขนและผม,ผู้มีความรุ่งเรืองสูงสุด
กมลลาสน์ แปลว่า
[กมลาสน์]
กัลชนิษฐ์ แปลว่า
[กันย์ธนิษฐ์]
กมลฑัต แปลว่า
[กมลทัต]
กมนฑัต แปลว่า
[กมนทัต]
กมลทัต แปลว่า
ให้ใจ
กัญญวีร์ แปลว่า
หญิงผู้กล้าหาญ
กัญกนิษฐ แปลว่า
น้องสาว
กันย์ธนิษฐ์ แปลว่า
หญิงผู้เกิดในนักษัตรฤกษ์ธนิษฐะ
แก้วอุดม แปลว่า
แก้วที่เต็ม
กันติมา แปลว่า
งามน่ารัก
กรรัช แปลว่า
แขนของพระราชา,แสงสว่างที่เกิดจากพระเจ้าแผ่นดิน
กรณ์กร แปลว่า
บ่อเกิดของการกระทำ
กังสดาล แปลว่า
ระฆังวงเดือน
กัญญุมา แปลว่า
หญิงผู้เป็นดั่งพระอุมาเทวี
กฤตกรณ์ แปลว่า
กระทำการสร้าง
เกริกไกรวัล แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงขจรกระจายไปไกล
กัลยานิษฐ์ แปลว่า
หญิงงามบริบูรณ์,หญิงผู้ประสบความสำเร็จ
กัษตุล แปลว่า
กิริฎาภา แปลว่า
กฤติภัทร แปลว่า
ผู้สร้างที่ประเสริฐ
กชรัตน์ แปลว่า
ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว ดอกบัวแก้ว
กรรณ์จิรา แปลว่า
บทกลอนที่ยืนนาน
กังวาล แปลว่า
[กังวาน]
ก้านแก้ว แปลว่า
ก้านแก้ว
กอบกิจ แปลว่า
ทำงาน
กฤชนล แปลว่า
กริชที่เปล่งแสง
กัณฑ์วิทัศน์กร แปลว่า
ส่วนที่เป็นเหตุแห่งความเห็นที่ดี
กฤตภพ แปลว่า
ผู้สร้างแผ่นดิน
กฤชฐาน แปลว่า
ที่ตั้งของกริช
กุลวิมล แปลว่า
เชื้อสายที่บริสุทธิ์
กุลณภัช แปลว่า
สกุลที่รุ่งเรือง
กมนธน แปลว่า
ผู้มีเสน่ห์เป็นทรัพย์,ทรัพย์ที่ปรารถนา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี