");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 1-100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กนก แปลว่า
ทองคำ
กรกนก แปลว่า
แสงทอง,ทองกร
กฤษณพร แปลว่า
พรจากองค์พระกฤษณะ
ก่อการ แปลว่า
ริเริ่มการกระทำ
กิจพร แปลว่า
การกระทำอันประเสริฐ หน้าที่อันประเสริฐ
กวินทิพย์ แปลว่า
ดีงามเหมือนมาจากสวรรค์
กานต์พิชชา แปลว่า
มีความรู้เป็นที่รัก
กฤตศิกาญจน์ แปลว่า
การกระทำที่ถูกต้องดียิ่ง
กรองขวัญ แปลว่า
จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน
เกสรา แปลว่า
เกสรดอกไม้
กฤตย แปลว่า
เกียรติ
กรรณิการ์ แปลว่า
ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว หลอดดอกสีแสด ใช้ย้อมผ้า
กาญจนาพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณประดุจทองคำ
กาญจนาพันธ์ แปลว่า
ผู้มีความผูกพันธ์กันอย่างมาก
กาญจนาภัณฑ์ แปลว่า
สิ่งของที่ทำด้วยทองคำ
กัญจนาพันธ์ แปลว่า
ผูกพันกับทองคำ
กฤฒิเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
กนกวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามประดุจทองคำ
กิจเจริญ แปลว่า
ผู้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ก้องกิดากร แปลว่า
เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
กรภัทร แปลว่า
มีโชคมีสิริมงคลในการกระทำ
กฤตภรณ์ แปลว่า
ผู้ได้ทำการค้ำจุนแล้ว
กานต์สินี แปลว่า
สตรีผู้เป็นที่รักยิ่ง
กาญจนา แปลว่า
ทองคำ
กฤษณาพร แปลว่า
ประเสริฐดุจกฤษณา,ดำดี
กชมน แปลว่า
มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กฤตพัส แปลว่า
ทำให้เกิดฝน
กมลมาศ แปลว่า
ดอกบัวทอง
กันยรัตน์ แปลว่า
นางแก้ว
กันยกร แปลว่า
สร้างสิริมงคล, สร้างความสมบูรณ์พูนสุข,หญิงสาวที่สร้างความงดงาม บริสุทธิ์และมีทรัพย์
กันยากร แปลว่า
สร้างสิริมงคล, สร้างความสมบูรณ์พูนสุข,หญิงสาวที่สร้างความงดงาม บริสุทธิ์และมีทรัพย์
กัญจนา แปลว่า
ทองคำ
กมลชนก แปลว่า
ผู้เกิดจากใจ
กัลยกร แปลว่า
สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
กฤติกา แปลว่า
ดาวฤกษ์ที่ ๓ มี ๘ ดวง เห็นเป็นรูปธงสามเหลี่ยม มีหางเรียวยาว
กรรณาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับหู
เกศกวีพรรณ แปลว่า
ศีรษะของกวี
กานดา แปลว่า
หญิงที่รัก
กมลวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กิตติชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ
กัญญาภัทร แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความเจริญ
กฤติเดชน์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
กฤาณากร แปลว่า
สร้างจากไม้กฤษณา
กฤษณากร แปลว่า
ผู้ปลูกต้นกฤษณา
กฤชพล แปลว่า
กำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง
กฤตชยา แปลว่า
ผู้ชนะแล้ว
กฤตชญา แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว
กนกแพรว แปลว่า
ทองคำอันแวววาว
กชพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจดอกบัว
กฏชพร แปลว่า
กุลจิรา แปลว่า
มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
กาสา แปลว่า
แร่ชนิดหนึ่งมีสีเขียว, ผ้าชนิดหนึ่ง
กิตติศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจและความสามารถ อำนาจที่น่าสรรเสริญ
กิตติเดช แปลว่า
มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ มีชื่อเสียงในด้านอำนาจ
กฤษฎา แปลว่า
ที่ทําแล้ว
กนกพร แปลว่า
ทองคำอันประเสริฐ, ประเสริฐเหมือนทองคำ
กรพัชร์ แปลว่า
ผู้ถือสายฟ้า หมายถึงพระอินทร์
กชกร แปลว่า
กระพุ่มมือ
กชนันท์ แปลว่า
ยินดีในดอกบัว ดอกบัวอันพึงใจ
กชนุช แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
กชพรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
กชวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
กณิกนันต์ แปลว่า
ละเอียดที่สุด เล็กหรือจิ๋ว
กณิกา แปลว่า
เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง
กนิศ แปลว่า
รวงข้าว
กตัญญู แปลว่า
ผู้รู้คุณคน
กนกนิภา แปลว่า
เหมือนทอง
กนกพล แปลว่า
มีพลังคือทอง
กนกพิชญ์ แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง
กนกพันธุ์ แปลว่า
เผ่าพันธุ์คนร่ำรวย
กนกภัณฑ์ แปลว่า
มีค่าดุจทอง
กนกรดา แปลว่า
ยินดีในทอง
กนกสิริ แปลว่า
งดงามดุจทอง
กนต์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งอันเป็นที่รัก
กนต์รพี แปลว่า
พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม
กนธิชา แปลว่า
เกิดใกล้ทะเล
กนธี แปลว่า
ทะเล มหาสมุทร
เกศนีย์ แปลว่า
นางผู้มีผมงาม
กมนียา แปลว่า
งามเป็นที่พึงพอใจ
กมลฉัตร แปลว่า
ร่มใจ
กมลฉันท์ แปลว่า
ความพอใจ
กมลนัทธ์ แปลว่า
เป็นที่พึงใจ เกลียวใจ
กมลนัยน์ แปลว่า
งามดุจดอกบัว
กมลนิตย์ แปลว่า
คนที่มีความมั่นคงในใจ
กมลปัตร แปลว่า
กลีบบัว
กมลภพ แปลว่า
เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลภู แปลว่า
เกิดจากดอกบัว
กมลรส แปลว่า
น้ำใจ
กมลโรจน์ แปลว่า
ดวงใจที่รุ่งเรือง ความรุ่งเรืองของดวงใจ
กมลวร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนดอกบัว
ขวัญชัย แปลว่า
ควร,เหมาะ,เหมาะสม
เขมจิรัฏฐ์ แปลว่า
ตั้งอยู่ในความสบายใจ
ขนิษฐา แปลว่า
น้อง
ขคบดี แปลว่า
เจ้าแห่งนก ครุฑ
ขจรวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่แผ่ไป
ขจิต แปลว่า
ประดับ, ตกแต่งแล้ว
ขจีพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวผุดผาด
ขนิษดา แปลว่า
น้องสาว
ขวัญจิรา แปลว่า
มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญพร แปลว่า
มีมิ่งขวัญประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี